Til hovedinnhold

Politiraidet mot Kim Dotcom var lovlig

Megaupload-saken tar en ny vending.

3news

Den er kanskje ikke like lang som The Pirate Bay-saken, men sagaen om Kim Dotcom og hans skytjeneste Megaupload begynner også å bli rimelig langvarig, og ennå er den visst langt fra over.

Det begynte med at Megaupload ble stengt av amerikanske myndigheter i januar 2012, en hendelse som fikk ekstra mye oppmerksomhet på grunn av den relativt brutale raidingen av Dotcoms luksushjem, som ble filmet av en lokal TV-stasjon.

Var lovlig likevel

Senere kom en domstol i New Zealand frem til at ransakelsesordren som lå til grunn for raidet ikke var gyldig, med den begrunnelsen at ordren var for generell og ikke beskrev godt nok de forhold den var relatert til.

Nå kan nettstedet TorrentFreak melde at det har skjedd en ny, viktig utvikling i saken. En ankedomstol i New Zealand har nemlig avgjort av det voldsomme raidet av Dotcoms villa var lovlig likevel.

I den nye dommen heter det at ransakelsesordren riktignok inneholdt feil, men at disse ikke var alvorlige nok til at ordren kan anses som ugyldig. Ifølge dommen er den tidligere beslutningen om at ordren var for lite spesifikk ikke holdbar under omstendighetene.

Ankes til høyesterett

– Etter vårt syn ville enhver fornuftig mottaker av en slik ransakelsesordre ha forstått hva den dreide seg om. Det gjelder særlig i dette tilfellet, i lys av at Mr. Dotcom er en dataekspert som uten problemer ville forstått hvordan ordren var relatert til selskapene hans, skriver dommerne.

Når det gjelder de 150 terabytene med data som ble beslagalgt under raidet slår dommerne for øvrig også fast at den samme mengden ville blitt tatt selv uten feil i ransakelsesordren. Dommerne gir imidlertid ikke myndighetene medhold i at materialet kunne sendes ut av landet til USA, en handling de fastholder var ulovlig.

Kim Dotcoms advokater er nå i ferd med å analysere den nye dommen, og ifølge hans amerikanske advokat Ira Rothken vil saken sannsynligvis ankes til høyesterett.

Megaupload-saken har ikke bare rammet piratene: Millioner av lovlige filer har også blitt ødelagt »

(Kilde: TorrentFreak)

annonse