Til hovedinnhold

Får bruke Internett under eksamen

I år kan elever i videregående skole for første gang bruke Internett under eksamen. Telemark fylkeskommune løste de tekniske utfordringene på under en time.

– Dette er et resultat av et nært samarbeid mellom pedagoger og it-folk i kommunen, sier pedagogisk IKT-rådgiver Anne Ragnhild Kjær Sti.

Etter at Utdanningsdirektoratet åpnet opp for å bruke Internett under eksamen, tok Telemark fylkeskommune raskt affære, og klarte noe ingen andre tidligere har klart.

På under en time løste de utfordringene, slik at alle elevene i fylkeskommunen nå kan bruke Internett under eksamen.

– Nettet er vår viktigste kilde til informasjon og læring, og det er viktig at eksamen gjenspeiler dette, sier Kjær Sti.

Skolesone

Telemark fylkeskommune har i mange år brukt Citrix for å levere applikasjoner. Rundt 1600 ansatte får tjenester fra forskjellige soner avhengig av hvilke data de håndterer.

I tillegg leverer fylkeskommunen en egen skolesone for elever og pedagogisk ansatte ved de videregående skolene. Det er i sistnevnte soner at de har gjort seg nye og spennende erfaringer denne våren, i forbindelse med eksamen i videregående skole.

Sperringer

Etter utsagnet fra Udir om mulighet for å gi tilgang til nettbaserte digitale læringsresurser hadde kommunen noen diskusjoner om de i det hele tatt ville være i teknisk stand til å gi elevene begrenset tilgang til Internett.

At elever kan bruke Internett ved eksamen byr på utfordringer knyttet til hvordan man kan tillate enkelte nettsider og sperre for andre, samt å hindre kommunikasjon under eksamen.

Elevene får bruke tjenester som Wikipedia, Ndla.no og Språkrådets ordbok på nett. Alt annet må sperres, deriblant kommunikasjonsmuligheter. Og dette var en utfordrende nøtt som måtte knekkes.

Wikipedia og NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er begge sider med kommentarfunksjoner, søkelogg, diskusjonsarenaer, mulighet for å skrive ny artikkel, samt å kommunisere med andre mennesker på.

Anne Ragnhild Kjær Sti og Anders Røine i Telemark fylkeskommune mener det er viktig at elevene lærer seg begrensingene og mulighetene ved å ta i bruk internett under eksamen. Foto: Dan Riis

– For å kunne tilby slike nettsteder må man benytte neste generasjons sikkerhetsløsninger. Vanlige brannmurer er ikke avanserte nok til å kunne filtrere på avansert innhold, forklarer Anders W. Røine, som skrudde sammen løsningen med innspill fra Citrix, NDLA og Cerpus.

Sammen med en teknisk rådgiver i Citrix Norge kom de frem til at de ved å sette opp en proxy-løsning, kun tillate noen typer HTML-trafikk og avslutte alle forsøk på faste tilkoblinger, så ga de i prinsippet elevene en skrivebeskyttet tilgang til Internett.

– Vi vasker ut det som ikke er lov, forklarer han.

Fylkeskommunen er derfor ikke bekymret for å la elevene benytte seg av Internett. De ser heller positivt på mulighetene dette gir.

– Kompetanse og forståelse er viktig, og at elevene får anvendt kunnskap. Elevene kan ikke bare klippe og lime, forteller Kjær Sti. Hun mener det er en viktig læring å kunne ta i bruk dette også under eksamen.

– De lærer å bruke kilder på en fornuftig måte, sier hun.

Kommentar: Får «kidsa» kode i 2015? (CW) »

Citrix NetScaler

It-avdelingen i fylkeskommunen innførte i 2014 nettverksplattformen Citrix NetScaler. Denne brukes blant annet til å styre nettverkstrafikk, men kommunen oppdaget raskt at løsningen også kunne brukes til å løse eksamensutfordringen.

– Teknologien i Netscalerne gir oss utrolig mange muligheter, og er en viktig brikke i vår infrastruktur, sier Røine. Han forklarer videre at noe av det mest geniale med NetScaler er de mange tekniske innstillingene. Det er like enkelt både å åpne og sperre tilganger. Da fylkeskommunen hadde bestemt seg for hva de skulle gjøre var hele løsningen satt opp på under en time.

Eksamensløsningen fungerer ved at eleven blir lagt inn i en sperre-gruppe, dermed kjøres maskinen over i eksamensmodus, med et ekstra ikon på elevenes skrivebord som heter «Telemark begrenset Internett». Når elevene starter dette ikonet åpnes nettleseren kun for de tillatte sidene.

–Vi vurderte om vi skulle sette innstillingene slik at de kunne bruke den vanlige nettleseren sin, men for å være på den sikre siden har vi «Telemark begrenset Internett» som en helt separat løsning, forteller Røine.

Løsningen er tilgjengelig for elever og lærere til enhver tid, slik at de kan lære hva som er tilgjengelig og hvordan de kan bruke det effektivt.

Når man bruker løsningen er det noen deler av nettstedene som ikke virker slik som video og søk. Røine og Kjær Sti mener det er viktig at elevene ser og lærer seg mulighetene og begrensningene, men tror at dette er et viktig skritt i riktig retning for å gi elevene en virkelighetsnær eksamensgjennomføring.

Vil gjerne dele

Telemark fylkeskommune ønsker at flest mulig skal kunne dra nytte av arbeidet, og ga alle fylkeskommuner tilgang til å bruke deres «vaskemaskin» under prøveeksamen 15. april. De deler gjerne alle detaljer og teknisk informasjon om hvordan man setter opp sin egen løsning, og har gjort tilgjengelig en egen nettleser med ferdige innstillinger som kan brukes for å teste løsningen.

– Vi deler gjerne på arbeidet vi har gjort, og har vært i kontakt med flere fylkeskommuner og kommuner som ser på vår metode og bruk av teknologi, og som ønsker å tilby sine elever samme muligheter, forteller Røine.

– Løsningen er allerede klar, men det er tidlig for mange å hoppe på det, forklarer Kjær Sti.

Kjær Stihåper at løsningen etterhvert kan bidra til å øke bruken av NDLA, ettersom dette er noe hun mener at burde vært mer brukt.

– Verdisettet vårt er at vi skal være modig og prøve ut nye løsninger. Fylkeskommunen satser på digitale læringsprosesser, sier hun.

Det er ting som tyder på at det er lurt, i Sverige forbedret en barneskole resultatene betraktelig etter at de tok i bruk en ny læringsmetode på nettbrett (CW) »

Les også
Internett via ballong ...
Les også
Denne lille dingsen skal automatisere hverdagen din
Les også
Barn lærte bedre med brett
Les også
– PC-ene i skolen må tåle juling
Les også
Lei av lærere med PC-vegring?
annonse