Tek.no

Nyhet

Mobilforbud på sykehus nødvendig

Marius Røstad
7 Sept 2007 11:08

Strålefaren er vel en problematikk vi aldri helt blir kvitt. Hver eneste måned dukker det opp en ny undersøkelse som enten bekrefter eller avkrefter en eller annen type slik fare.
For halvt år siden var den prestisjetunge Mayo-klinikken i Minnesota ute med en rapport som viste at det skulle være ufarlig å bruke mobilen på sykehus. Nå kommer det derimot en mostridende rapport fra Nederland.

Les også:
- Mobilen kan gjøre deg døv
- Mobilen redder liv
- Nordmenn frykter mobilstråling

Farlig påvirkning
Doktor Erik Jan van Lieshout ved universitetet i Amsterdam rapporterer at mobiltelefoner kan forstyrre kritisk utstyr som ventilatorer og eksterne pacemakere. Det viser resultatene etter at de testet mobiltelefoner i nærheten av 61 forskjellige typer sykehusutstyr.
Testene viste at mobilene skapte 48 forskjellige forstyrrelser i 26 forskjellige enheter. En tredjedel av disse hendelsene kategoriseres som direkte farlige. En ventilator ble blant annet slått av og en pacemaker fikk feil rytme.
42 prosent av hendelsene ble kategorisert som betydelige, men ikke farlige. Da var det blant annet snakk om feilmåling av blodtrykk og alarmer som gikk av uten mening. De resterende var såkalte ”lette” hendelser, der det ikke var påkrevd umiddelbar oppmerksomhet.

Hold mobilen unna
Teamet til van Lieshout anbefaler etter dette at mobiltelefoner i hvert fall ikke er mindre enn én meter fra medisinsk utstyr eller sykehussenger. Selv om de hevder at denne retningslinjen ”virker trygg” kan de ikke garantere 100 prosent at dette hindrer forstyrrelser.
Testsituasjonene skal ha vært såkalt ”worst-case”-scenarier. Allikevel hevder teamet bak undersøkelsen at resultatene støtter et forbud mot mobiltelefon på sykehus. I hvert fall på steder der elektromagnetisk stråling ikke vil føre til problemer.
Det skal sies at den tidligere nevnte undersøkelsen ved Mayo-klinikken tok for seg mobiler som ikke var i umiddelbar nærhet til slikt utstyr. Derfor lever de to rapportene for så vidt godt side om side.

annonse

Les også