Tek.no

Nyhet

Mangler sjeldne metaller til din neste PC

Allerede neste år kan det bli problemer.

Wikipedia CC: Tomihahndorf/montasje
4 Feb 2014 15:00

Ifølge Forskning.no har den teknologiske utviklingen gått så raskt at vi er i ferd med å slippe opp for flere sjeldne metaller. Særlig gjelder det neodym (Nd) og dysprosium (Dy), som brukes i blant annet PC-er og mobiltelefoner, men også elektromotorer til el-biler og strømgeneratorer til vindmøller.

For øyeblikket er det altså ikke nok av disse jordmetallene til å møte etterspørselen, og Kina er det eneste landet i verden som eksporterer metallene. Dette bekymrer EU, som nå ønsker å finne løsninger for å gjenvinne slike metaller.

– Tanken er å hente ut verdifulle materialer fra avfallsstrømmer. Utfordringene ligger i at materialet må ha tilstrekkelig renhet for å kunne resirkuleres, og man må være sikker på at det ikke følger med forurensning fra andre uønskede materialer, sier Odd Løvhaugen på Sintef IKT til Forskning.no.

Ettersom Kina allerede har begynt å begrense sin eksport av de sjeldne metallene, viser prognosene at det kan bli for lite av dem til å møte etterspørselen allerede i 2015.

Sol ute, full tank? Ford bygger en solcelledrevet bil »

(Kilder: Forskning.no)

annonse