Til hovedinnhold

Datalagringsdirektivet vil koste nesten en halv milliard – det første året

Og hvem som skal ta regninga, er nå bestemt.

Are Thunes Samsonsen, Akam.no

Den norske IKT-bransjen, representert ved IKT-Norge, har ønsket å utsette innføringen av datalagringsdirektivet til 2015 for å få tid til å sikre at ting går riktig for seg. Nå ser det ut til at bransjen har fått viljen sin, i alle fall til en viss grad – men dyrt skal det bli.

Usikkerhet om hvem som skulle betale for gildet har allerede ført til at direktivet har blitt utsatt flere ganger, og det er nå to år siden det ble vedtatt i Stortinget. Siden den gang har debatten rullet videre om direktivet, som vil medføre at store mengder opplysninger om deg, din mobilbruk og din internettbruk blir lagret i lang tid.

Nesten halv milliard første år

Nå er datoen for innføring omsider fastsatt, og fra og med 1. januar 2015 vil hvem du ringer, sender e-post og tekstmeldinger til lagres, sammen med informasjon om hvor du befant deg mens du gjorde det. Opplysninger om når du kobler deg på nettet skal oppbevares, og IP-adressene du har til enhver tid skal også inn i det samme arkivet.

Prisen for å sette opp de nødvendige systemene er anslått til å bli omkring 353 millioner kroner. I tillegg kommer driftskostnader, som er anslått å beløpe seg til rundt 72 millioner kroner hvert år. Dersom det ikke blir noen kostnadsoverskridelser, vil dermed prisen for datalagringens første år i Norge bli noe i underkant av en halv milliard kroner.

Mesteparten av dette skal i utgangspunktet dekkes av skattebetalerne. Internettilbyderne må på sin side bla opp 120 millioner kroner for tilrettelegging, og i en rapport regjeringen har bestilt forventes det at tilbyderne vil måtte bruke 18 millioner per år på drift.

Mens vi har ventet på datalagring, har danskene fått lang erfaring:
– Datalagringsdirektivet er fullstendig ubrukelig »

– Bra at man tar det på alvor

På toppen av dette kommer administrasjonskostnader og tilsyn av hvordan de statlige midlene blir brukt av tilbyderne. Disse kostnadene foreslår regjeringen at tilbyderne selv betaler, gjennom gebyrer til Post- og teletilsynet.

– Regjeringen skriver at dette ikke vil skape nevneverdige negative effekter for konkurransen i markedet, men det gjenstår jo å se. Det er tross alt snakk om en engangsinvestering på 120 millioner, og hvordan det slår ut avhenger av hvordan det treffer aktørene som får regningen i fanget, sier Torgeir Waterhouse til Hardware.no.

Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og har tidligere omtalt datalagringsdirektivet som et risikoprosjekt. Han stiller seg skeptisk til formuleringene om at tilbyderne må betale for kostnadstilsynet gjennom gebyrer, men er imidlertid fornøyd med at innføringsdatoen er dyttet frem til 2015.

– Det er bra at man tar på alvor at det tar lang tid å implementere dette. Vi stiller oss likevel avventende til hvilke konsekvenser dette får, særlig for små aktører, sier han.

Kundene må betale

Selv om staten kommer til å ta en god slump av regningen på egen kappe er ikke Waterhouse helt overbevist, særlig hva angår fordelingen av de ulike typer kostnader. Han mener også den beregnede driftskostnaden fremstår som i overkant optimistisk.

– Når det regnes med driftskostnader på 18 millioner i året høres det i utgangspunktet veldig lavt ut. Det dreier seg om å drifte og vedlikeholde systemer for opp mot 200 ekom-tilbydere, og i tillegg skal de sentrale felles løsningene ivaretas, kommenterer han.

I dette perspektivet mener direktøren at 18 millioner veldig lite penger. Han sier overfor Hardware.no at han har en følelse av at dette ikke er beløpet bransjen vil ende med å se, men mener det vil være veldig gledelig dersom han tar feil.

– Dessuten kan man ha lange diskusjoner om hvilke budsjetter penger skal hentes fra, men en ting er helt klart uansett, nemlig at det blir kundene som må betale i siste ledd. Som alle andre aktører er det nemlig kundene tilbyderne får alle pengene sine fra.

Blir sentralisert lagring

I den opprinnelige avtalen mellom Høyre og Arbeiderpartiet fremgikk det ifølge Aftenposten at man ikke skulle gå inn for en enkelt sentral, hvor alle opplysningene skulle lagres. Dette var av hensyn til både personvernet og sikkerheten.

Likevel er det nå klart at alle de små tilbyderne kan gå sammen om én lagringsløsning, i tillegg til en større sentral. Dermed ender man med bare to store sentrale lagringsplasser, noe som foreslås av hensyn til etableringskostnadene – som ville endt over 1,1 milliarder kroner dersom hver enkelt tilbyder skulle laget sin egen løsning.

– Vi mener at dette er i tråd med avtalen som flertallet på Stortinget har lagt til grunn. Og uansett skal denne saken endelig avgjøres i Stortinget, kommenterer statssekretær Geir Pollestad overfor Aftenposten.

Skal behandles av Stortinget

Stortingsrepresentant Arve Kambe fra Høyre var en av de som inngikk en allianse med Arbeiderpartiet for å få innført direktivet. Den gang uttalte han at en balanse mellom personvern og samfunnshensyn var viktig, og at partiet ville gjøre direktivet bedre gjennom forhandlinger med erkerivalen.

På spørsmål om hva han mener om at forslaget legger opp til to store sentraler fremfor mange små, kunne han ikke på stående fot gi et svar uten å ha få gått grundig gjennom forslaget.

– Dette må vi få se nærmere på, men det jeg kan si er at vi står på den avtalen vi inngikk med Arbeiderpartiet. Om det viser seg at regjeringen har funnet den perfekte balanse mellom kostnader, sikkerhet og personvern, er noe vi vil komme tilbake til når vi får saken til behandling på Stortinget, sier Kambe til Hardware.no.

For de som har noe å skjule er ikke datalagring særlig skummelt:
Hvem som helst kan nemlig lett bli fullstendig anonym på Internett »

annonse