Til hovedinnhold

Finanskrisen rammer OLPC-prosjektet

One Laptop Per Child (OLPC), som produserer billig-PC-en XO, er ett av mange prosjekter som blir påvirket av den etter hvert mye omtalte finanskrisen.

Prosjektet er nå blitt nødt til å halvere staben og i tillegg redusere lønnen til de resterende 32 ansatte.

OLPC-prosjektet har planer om å bruke ressursene de har til å fokusere utvikling av neste generasjon av XO-maskinen. Det blir også lagt ekstra vekt prosjektets opprinnelige mål, nemlig å skaffe billige datamaskiner til utviklingsland.

– Målet er at datamaskinene skal være gratis (de blir kalt "the $0 Laptop") for de fattigste landene i verden, sier Nicholas Negroponte, grunnleggeren av prosjektet.

Ikke helt etter planen

OLPC-prosjektet har slitt med en del utfordringer underveis i utviklingen. Det opprinnelige målet var å kunne selge maskinen for 100 USD, men den ble til slutt nesten dobbelt så dyr.

Det viser seg også at en rekke land nedjusterer planer om anskaffelse av maskinen. Videre var det snakk om at blant annet Intel skulle delta i utviklingen, men selskapet har senere valgt å trekke seg fra prosjektet.

(Kilder: Cnet news, OLPC blog)

annonse