Tek.no

Nyhet

Bilder fra mobiltelefon i stor versjon

27 Mai 2011 15:02

Vi har ved flere anledninger uttalt oss om både bildekvaliteten og muligheten til å få de bildene du ønsker ut av en mobiltelefon. Derfor har vi vært veldig tilbakeholdne med anbefale mobiltelefon til fotografering av noe du ønsker varige minner fra, eller bilder du ønsker skal bli best mulig.

Likevel er det ikke til å komme fra at mobiltelefonen er med alltid, og dermed er det sannsynlig at det fra tid til annen allikevel blir tatt bilder med telefonen som du ønsker å gjøre mer med enn å se på telefonen.

Da er spørsmålet hva som er mulig. Det er ikke noe enkelt svar på det, da det kommer veldig an på kvaliteten på originalen, men gitt at du har en original som er omtrent optimal kvalitet i forhold til det telefonen kan gi, og telefonen har blant de bedre kameraene på markedet.

Vi fikk en henvendelse fra Japan Photo XXL som ville vise oss et par forstørrelser av bilder tatt med en iPhone4. De var i 50x70cm på akryl og på skumplate (foamboard).

Ja, vi kunne se at bildet var tatt med mobiltelefon. Det hadde alle de vanlige egenskapene til et slikt bilde. Men støy, mange av de mindre heldige effektene i bildet er ikke så lette å se på den den avstanden man vanligvis betrakter et bilde i denne størrelsen. På grunn av dette er det ikke sikkert bildestørrelsen har så veldig mye å si, siden betraktningsavstanden øker med økende bildestørrelse.

Det er selvfølgelig vanskelig å illustrere på skjerm hvordan en forstørrelse til å henge på veggen ser ut, så det beste du får er originalen og en kjapt avfotografert versjon av utskriften.

Ikke veldig lett å sammenlikne. Dessverre er det umulig å gi dere et ordentlig inntrykk. Men vi har planer om en test av mobilkameraer satt opp mot helt enkle, billige kompaktkameraer, og da tar vi kanskje med noen slike forstørrelser, slik at vi ser hvordan forskjellene arter seg når du henger bildene opp på veggen.

Følg med.

annonse

Les også