Til hovedinnhold

Microsoft utvikler superavanserte data-assistenter

Mobilassistenten «Cortana» blir visst bare begynnelsen.

Microsoft

Mange IT-aktører har nå for alvor begynt å satse på ulike typer kunstig intelligens, felter som kan få svært mange nyttige bruksområder i fremtiden. Google har for eksempel kjøpt et selskap som lager svært menneskelignende roboter, Facebook utvikler en avansert ansiktsgjenkjenningsløsning og IBMs Watson-maskin kan nå lage mat.

Også Microsoft pusler med sitt, og for litt siden kunne vi rapportere at Microsofts nye mobiloperativsystem Windows Phone 8.1 skal by på en taleassistent kalt Cortana, som blir selskapets svar på Apples Siri-funksjon.

Som nettstedet Dvice melder ser det imidlertid ut til at Microsoft har betydelig større ambisjoner og planer når det gjelder teknologi for kommunikasjon mellom mennesker og maskiner.

Lager sofistikerte assistenter

Ved Microsofts forskningsavdeling utforskes nemlig nå et nytt felt innen kunstig intelligens som Microsoft har kalt «Situated Interaction». Forskningen dreier seg i korte trekk om å gjøre datamaskiner «situasjonsbevisste» og dermed sette dem i stand til avansert, menneskelig kommunikasjon.

Teknologien har hittil manifestert seg i et par digitale assistenter; en robot som blant annet er i stand til å peke besøkende i riktig retning, og en slags virtuell sekretær kalt «Monica», som forskningslederen Eric Horzitz har plassert utenfor kontoret sitt.

Maskinene kombinerer mange ulike typer teknologier, som for eksempel tredimensjonalt maskinsyn, forståelse av naturlig språk, maskinlæring, automatisk planlegging, stemmegjenkjenning, akustiske analyser og til og med sosiolingvistiske egenskaper, som blant annet handler om forskjeller mellom dialekter.

Teknologien omfatter også bevissthet om tid og rom, og ikke minst muligheten til å kommunisere med flere mennesker samtidig og forstå de ulike rollene til alle dem som deltar i samtalen.

Vil gjøre maskiner til samarbeidspartnere

Alt dette gjør at assistentene er i stand til å både kommunisere, forstå og hjelpe folk på en svært realistisk og naturlig måte. For eksempel kan Monica på egen hånd avgjøre hvorvidt sjefen er ledig for uanmeldte besøk, basert på skrivebordsaktiviteten, kalenderinformasjon og andre ting.

På sikt håper Horvitz blant annet å legge til rette for dypere former for samarbeid mellom datamaskiner og mennesker på arbeidsplassen, hvor det vil bli mulig med en sømløs utveksling av idéer og hvor begge parter aktivt kan delta med idéer og forslag mot felles mål.

Med flere aktører på markedet tror han imidlertid at konkurransen på feltet kunstig intelligens vil tilta kraftig etter hvert, så det gjenstår å se hvilke av satsingsområdene og prioriteringene som vil slå an. Mer informasjon om det nye prosjektet finner du hos Microsoft, og sjekk også ut videoen under.

Les også: Nå har Windows 8.1 blitt skikkelig overhalt »

(Kilde: Microsoft, via Dvice)

annonse