Til hovedinnhold

Får ikke lov til å kreve TV-lisens for nettbrett og PC-er

Den omstridte loven møter motbør i Sverige.

SVT/Bahnhof/iStock, 3026516

Takket være Internett har det som kjent lenge vært mulig å se TV-programmer på andre typer enheter enn de tradisjonelle TV-apparatene, noe som har skapt en smule hodebry for de statlige lisensinnkreverne.

I fjor meldte vi at våre svenske naboer er blitt nødt til å betale lisens for nettbrett og PC-er etter at den lisensfinansierte statskanalen SVT la ut alle sine sendinger på nettet, noe som også senere ble slått fast i en rettslig avgjørelse.

— Kan ikke avkreves lisens

Som avisen Dagens Næringsliv nå melder ser det imidlertid ut til å spøke for denne omstridte lisensen i Sverige. Med bakgrunn i én spesifikk sak har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i landet nemlig besluttet at PC-er og nettbrett ikke faller inn under kategorien av enheter som kan lisensbelegges.

Årsaken er at PC-er og nettbrett ikke oppfyller kravet til hva som skal defineres som en «fjernsynsmottaker». En slik mottaker må nemlig ifølge HFD være en spesialisert enhet som er bygd spesifikt for å ta imot fjernsynssignaler, noe nettbrett og PC-er i utgangspunktet ikke er.

Ifølge dommen har Radiotjänst, den svenske lisensinnkreveren, dermed ikke rett til å kreve inn avgifter fra personer som sitter på slike enheter, selv om disse nå gir tilgang til alle SVTs programmer.

Norske regjeringen også negativ

Det er ikke umulig at avgjørelsen også vil påvirke den norske lovgivningen på dette området, som ennå ikke er helt avklart. Som vi meldte i fjor sommer arbeidet Kulturdepartementet med et lovforslag som ligner på det svenske, og daværende seniorrådgiver skrev i en e-post til HW.no at den norske lisensplikten i utgangspunktet også gjelder for blant annet datamaskiner.

De to nåværende regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har imidlertid gjort det klart at de ikke ønsker å innføre noe form for PC-lisens, et standpunkt som også deles av støttepartiet KrF.

Lurer du på hvilken IT-politikk som skal føres fremover? Her er partienes løfter (Ekstra) »

annonse