Til hovedinnhold

Nye
EU-regler kan gi rekordbillig abonnement

Kjent
teleanalytiker spår katastrofe for telebransjen.

iStockPhoto

EUs kommisjonær for IT og telekom, Neelie Kroes, varslet forrige uke at hun vil avskaffe alle roamingpåslag internt i regionen. Det innebærer at du skal kunne surfe og bruke telefonen til samme pris som hjemme, uansett hvor i Europa du befinner deg.

Kroes mener det er til hinder for fri ferdsel over landegrensene at vi må betale mer for tellerskrittene når vi er i utlandet.

Katastrofe for norske mobilselskaper?

Teleanalytiker John Strand i Strand Consult.

Nå advarer imidlertid telekomanalytiker John Strand mot at grepet kan bli katastrofalt for norske mobiloperatører.

En oppheving av roamingpåslaget vil i teorien gjøre at et norsk mobilkunde kan bestille et mobilabonnement i Litauen, der innenlandsprisene er svært lave, for så bare å bruke telefonen i Norge til samme pris.

Strand sier til vårt søsternettsted Inside Telecom at så mange som halvparten av de ansatte kan miste jobben dersom nettene til Telenor og Netcom fylles opp av kunder som ringer til østeuropeiske priser. I tillegg vil det bli fullstendig ulønnsomt å investere i utbygging og oppgradering av mobilnett.

–Satt på spissen vil det lønne seg for Tele2 å selge utenlandske sim-kort som opererer i Telenor og Netcoms nett, i stedet for å bygge eget nett, sier Strand til Mobilen.no.

Vil hjelpe den yngre garde inn i telekom-sektoren

Kroes’ talsperson Ryan Heath avviser ikke Strands sceniario direkte, men avviser at konsekvensene for arbeidsplassene vil bli så alvorlige som Strand påstår. EU-kommisjonen ønsker å sysselsette millioner av unge i telekom-sektoren, og ønsker å hjelpe teleselskapene over i den digitale tidsalderen gjennom å legge til rette for en forynging av kompetansen.

Heath viser også til investoren Sanford Bernstein, som ser for seg at det kan innføres tak for utenlandsbruk eller lengdebegrensning på utenlandsopphold. Disse begrensningene er imidlertid ikke innført ennå, og er heller ikke foreslått av EU-kommisjonen.

Reglene skal mykes opp i to faser. Første fase er en harmonisering av roamingkostnader mellom landene, og skal blant annet oppmuntre operatørene til å inngå roamingallianser på tvers av landegrensene. Fase to kan bli en strengere praktisering av reglene.

- Oppleves som trakassering

Ryan Heath lovte på pressekonferansen at ingen operatører skal ende med å selge tellerskritt til under kostpris, men har så langt ikke konkretisert hvordan EU-kommisjonen skal unngå dette.

Nettopp denne informasjonen har John Strand etterlyst i lengre tid, men uten å få svar fra kommisjonen. Til Mobilen.no sier Heath at de ansatte i kommisjonen opplever Strands gjentatte henvendelser som trakassering, og at de derfor velger å avstå fra å svare. Heath har også gått ut på Twitter og advart mot å lytte til Strand.

Ryan Heath jobber for EU-kommisjonær Neelie Kroes.

Strand stiller seg uforstående til påstandene om trakassering.

–Har jeg gjort noe galt, skal jeg være den første til å innrømme det. Men jeg har ikke vært i kontakt med noen i kommisjonen siden denne nyheten ble sluppet i forrige uke, sier Strand til Mobilen.no.

Vil fjerne roamingregimet

Både Strand og den norske teleanalytikeren Tore Aarønæs er positive til fjerning av roamingregimet, men er uenige om telebransjen behøver å frykte konsekvensene av EU-kommisjonens vedtak.

– Mobilselskapenes gjestingsregimer utgjør det mest suksessrike kartellet siden Organisasjonen av oljeeksporterende land, Opec. Det er et sykdomstrekk ved mobilbransjen at den skal sitte og melke dette området, samtidig som den kan selge sine produkter og tjenester med tap på andre områder, sier Aarønæs til Inside Telecom.

Aarønæs mener man må se på denne delen av EU-kommisjonens forslag i to deler:

På den ene siden handler det om nedleggelsen av det internasjonale gjestingsregimet som system. Dette innebærer en overgang hvor nasjonal tariff blir det samme som internasjonal tariff.

– Dette vil fjerne superprofitten på denne trafikken, samt den overprisede trafikken som går til utlandet, sier han til Inside Telecom

På den andre siden handler forslaget om å gi forbrukere boende i land A, rett til å bli kunde av operatør i land B.

Mens den første delen er grei å forstå og å se konsekvensene av, er del to mer innfløkt, slik Aarønæs ser det.

Aarønæs ser flere problemer ved fri bevegelse av mobilkunder over landegrensene, blant annet kredittsjekk og nummerportabilitet. Han mener likevel ikke at mobilselskapene har noe å frykte.

– Forbrukeren vil uansett ringe og surfe med mobilen sin. Bransjen skal ikke frykte endringene som vil måtte komme, sier Aarønæs til Inside Telecom.

Les også: – Telenor struper One Call-kundene

annonse