Til hovedinnhold

Dette er mobilgebyrene – del 2

Fortsettelse fra Dette betaler du i gebyr. (Telenor, NetCom, Tele2 og Chess)

For noen dager siden tok vi for oss gebyrer og skjulte kostnader hos de fire største operatørene i Norge – Telenor, NetCom, Tele2 og Chess. Generelt sett så det relativt greit ut, men vi synes enkelte operatører tok seg i overkant godt betalt for erstatnings-SIM-kort og gjenåpning av sperret abonnement. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at gebyr ved gjenåpning av abonnement kun gjelder ved sperring på grunn av manglende betaling – ikke ved tapt mobil/tyveri –, for de av operatørene som ikke har spesifisert dette nærmere på sine nettsider. Med ett unntak, som du kan lese i del 2 av gebyroversikten.

Vi har nå skiftet fokus til mindre operatører som er godt synlig på markedet; One Call, Talkmore, Lebara og Ludo Mobil.

SIM-kort og etablering
Før vi går videre; Forumdeltaker Daniel André påpekte at det kanskje var uklokt av oss å hevde at SIM-kort burde være gratis, ettersom det ikke er gratis å produsere. Vi modererer oss til å være enig med ham i at det i alle fall ikke burde koste mer enn en hundrelapp, men synes likevel det er god service å tilby dette til kundene kostnadsfritt. Det er tross alt imperativt å få utlevert et SIM-kort for å ta i bruk mobilabonnementet, og vi mener at nytt SIM-kort burde inngå i abonnementet kunden betaler for – uten urimelige merkostnader.

Vi vil også nevne at vi ikke har inkludert etableringsgebyr for operatørene av to grunner; Den første er at såkalt portering – at du flytter over ditt abonnement til en annen operatør – som regel er gratis. Den andre er at noen operatører tar forskjellige gebyrer for etablering, avhengig av type abonnement (etablering for kontantkort er for eksempel billigere, og inkluderer ofte ringetid). Dessuten har operatørene ofte ”kampanje” med fri etablering.

(Artikkelen fortsettes.)
 

One Call – ingen bindingstid, intet bruddgebyr
RETTET: One Call tilbyr ikke eFaktura, kun AvtaleGiro. Fakturaen sendes imidlertid ut per e-post (+Mine Sider) om ønskelig – ikke på papir - og du slipper derfor å betale fakturagebyr. En forumdeltaker hevder derimot at dette er en tungvindt løsning. Ettersom One Call ikke opererer med bindingstid på sine abonnement, får du heller intet bruddgebyr hvis du skulle bestemme deg for å bytte til en annen operatør. Her er alle prisene:

Papirfaktura: 39 kroner (gratis via e-post/Mine Sider)

Sperre abonnement: 0 kroner (gjenåpning 199 kroner, ikke ved tap/tyveri)

Nytt SIM-kort: 129 kroner

Fakturakopi: gratis via Mine Sider

Purregebyr: 59 kroner

Betalingsutsettelse: gratis, etter avtale.

Oppsigelsesgebyr: 0 kroner (ingen bindingstid på noen av abonnementene)

Vi ser at One Call kommer ganske bra ut her i forhold til de største operatørene, ved at de kun krever gebyr for gjenåpning av sperret abonnement ved mangelfull betaling – ikke tap/tyveri –, og at betalingsutsettelse ikke koster noe. Nytt SIM-kort er heller ikke overpriset, slik som hos NetCom og Tele2.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Talkmore – generelt lave gebyrer
Vi mistenkte at lavprisaktørene kanskje hentet inn en del ekstra inntekter i form av høyere gebyrer, men det viser seg ikke å være tilfellet; I likhet med One Call, kommer Talkmore relativt godt ut av gebyrsammenligningen, først og fremst på grunn av lav ”straff” for gjenåpning av sperret abonnement ved manglende betaling, og så vidt akseptabel pris på erstatnings-SIM-kort. Talkmore tilbyr, så vidt vi kan se, ikke eFaktura. Du får imidlertid faktura per e-post/Mine sider.

Papirfaktura: ”Gebyr for papirfaktura faktureres foreløpig ikke”

Sperre abonnement: 0 kroner (gjenåpning 49 kroner)

Nytt SIM-kort: 99 kroner

Fakturakopi: gratis via Mine sider

Purregebyr: 59 kroner

Oppsigelsesgebyr: 0 kroner (ingen bindingstid på noen av abonnementene)

Som eneste operatør så langt utviser Talkmore god service ved ikke å ta seg betalt for papirfaktura, selv om mange heller vil foretrekke å få dette på mail/Mine sider. Operatøren tilbyr imidlertid ikke eFaktura, noe mange nettbankkunder synes er praktisk. Det er særdeles positivt at Talkmore ikke tar mer enn 49 kroner for å gjenåpne et sperret abonnement ved manglende betaling. Dette er altså seks ganger lavere enn hos Tele2 og fem ganger lavere enn hos NetCom.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Lebara – ikke avskrekkende, men mange gebyrer
Slik vi ser det, kommer Lebara dårligere ut enn både One Call og Talkmore, og ligger heller på nivå med de større operatørene. Særlig prisen for erstatnings-SIM-kort og gjenåpningsgebyr ved sperring synes vi er for høy. Ellers tar Lebara seg dessuten godt betalt for fakturakopi og spesifisert faktura på papir.

Papirfaktura: 35 kroner (e-postfaktura gratis)

Sperre abonnement: 0 kroner (gjenåpning 199 kroner)

Nytt SIM-kort: 199 kroner

Fakturakopi: 50 kroner (gratis via Mine Sider)

Purregebyr: 59 kroner

Spesifisert papirfaktura: 50 kroner

Oppsigelsesgebyr: 0 kroner (ingen bindingstid på noen av abonnementene)

Vi blir ikke imponert over gebyrnivået til Lebara, av overnevnte grunner. Betaler du regningene dine i tide, bruker Mine Sider aktivt, og ikke mister SIM-kortet ditt, har det riktignok lite å si. Lebara tilbyr ikke eFaktura, men regningen din er tilgjengelig per e-post og på Mine Sider.

Ludo Mobil – "straff" for mistet SIM-kort
Ferskingen Ludo Mobil fortjener honnør for å ha alle priser ryddig samlet på ett sted på sine nettsider. Gebyrene så dessuten ikke helt avskrekkende ut heller, helt til vi kom nederst på listen og leste ” Sperring/åpning ved tap/tyveri – 100 kroner”. Måten det er satt opp på tyder nesten på at du først må betale 100 kroner for å sperre, og deretter 100 kroner for å åpne det opp igjen, men vi håper dette ikke er tilfellet. Som eneste operatør av de totalt åtte vi har sjekket, tar Ludo Mobil seg betalt for at du må sperre mobilen på grunn av tyveri.

Papirfaktura: 30 kroner

Sperre abonnement: 100 kroner (gjenåpning 100 kroner, eller 99 kroner ved manglende betaling)

Nytt SIM-kort: 99 kroner

Fakturakopi: gratis via Min Side

Purregebyr: 59 kroner

Oppsigelsesgebyr: 0 kroner (ingen bindingstid på noen av abonnementene)

Vi stusser veldig på hvorfor Ludo Mobil for det første krever 100 kroner for sperring av abonnement ved tap av mobil eller tyveri, og samtidig er det uklart om du må betale nye 100 kroner for å gjenåpne abonnementet. Dessuten er det en krone billigere å få gjenåpnet abonnementet ved manglende betaling, noe som symboliserer at Ludo Mobil vil straffe deg hardere om du blir frastjålet mobilen din enn om du ikke klarer å betale regningen din i tide – det er merkelig, selv om det bare en snakk om en krone i forskjell. Ellers er gebyrene på det jevne med øvrige operatører.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Konklusjoner
Vi har nå totalt sett undersøkt gebyrnivået hos åtte norske operatører. En gjennomgående trend er at fakturaene blir mer og mer elektronisk tilgjengelig, enten via e-post og ”Mine sider” eller i form av eFaktura eller AvtaleGiro. Det er positivt. Samtidig ser vi at gebyret for papirfaktura normalt ligger mellom 30-39 kroner, og at Talkmore som eneste aktør tilbyr dette uten ekstra kostnader. Purregebyret bestemmes ut ifra inkassosatsen (ny sats kommer i 2010) og her har alle operatører valg maksimalt av hva som er lov.

Det er imidlertid to ting som skiller operatørene i særlig grad, og det er gebyr for gjenåpning av sperret abonnement ved manglende betaling, samt utsending av nytt SIM-kort. Vi synes det er hårreisende at Ludo Mobil tar seg betalt for sperring i forbindelse med tyveri, og tilsynelatende for gjenåpning i tillegg. De er heldigvis alene om det. Tele2 på sin side krever en hel månedsregning av sine kunder som har fått abonnementet sperret på grunn av manglende betaling, og NetCom er ikke stort bedre akkurat her. Vi synes at mobilkundene burde slippe å bli straffet så til de grader, og føler at Talkmores 49 kroner i gebyr ”fits the crime” – selv om det gjerne burde vært gratis hvis innbetaling skjer innen rimelig tid. Det andre er altså utsending av nytt SIM-kort, og medfølgende gebyr. Som nevnt innledningsvis, oppfatter vi dette som et grådig gebyr og synes dette burde vært inkludert som en del av tjenesten operatøren leverer. Likevel ser vi poenget med at det er en driftskostnad, og i så tilfelle synes vi i så fall at gebyret for erstatnings-SIM-kort ikke burde overstige 100 kroner.

Alt i alt må vi innrømme at gebyrene ikke var på et så hårreisende nivå som vi antok da vi startet saumfaringen av de ulike operatørene, men det er likevel noen råtne egg hos flere av dem. Gebyrer har neppe stor innvirkning på ditt valg av mobilabonnement, men synes du din operatør virker i grådigste laget i forhold til konkurrentene, er det lov å skrive en liten klage – de fleste aktørene er for selvregulering av markedet, og da bør de også klare å regulere gebyrene sine ned til et akseptabelt nivå.
Første gang publisert 16. september 2009

Mer om
annonse