Til hovedinnhold

Apple endrer retningslinjer i App Store etter søksmål

Oppretter også et fond for små apputviklere.

Et søksmål fra en gruppe amerikanske apputviklere har ført til at Apple endrer en rekke retningslinjer for utviklere i App Store. I tillegg skal selskapet betale inn 100 millioner dollar til et fond ment for å hjelpe små apputviklere.

Bakgrunnen for søksmålet som ble reist i 2019 er det utviklerne mener er dårlige konkurransevilkår samt at selskapet krever for høy provisjon på app-transaksjoner.

Forliket er ikke ennå offisielt underskrevet, men en rekke endringer er altså allerede signalisert fra Apple.

Endringer for de små utviklerne

Den viktigste endringen i vilkårene er at små utviklere får halvert transaksjonskostnadene fra 30 til 15 prosent. Med «små» menes utviklere som tjener under 1 million dollar i året på sine apper - noe som er rundt 99 prosent av utviklerne.

En annen endring er at utviklerne nå skal få muligheten til å kunne kommunisere med kjøpere om salg og betalingsmetoder utenfor iOS-appene - for eksempel via e-post. Utviklerne vil da ikke betale provisjon på de kjøpene som er gjort utenfor appen.

I tillegg til dette vil det bli lagt til rette for større fleksibilitet for prising. Utviklerne har klaget over at det ikke er mulig å tilby kjøp i app til under 0,99 dollar og at alle priser må ende på .99. Antallet prispunkter skal endres fra færre enn 100 til over 500.

I en uttalelse skriver Apple at «endringene i vilkårene vil være med på å gjøre App Store en enda bedre foretningsmulighet for utviklere, samtidig som de ivaretar den trygge markedsplassen brukerne elsker. Apple setter pris på tilbakemeldinger fra utviklerne og ideer som har vært med på å forme avtalen, og vi respekterer den pågående juridiske prosessen».

annonse