WhatsApp får bot på 2,3 milliarder kroner i Irland

Irland har ilagt Facebook-eide WhatsApp en bot på 2,3 milliarder kroner etter at det ble avdekket brudd på EU-regler for personvern på internett.

Det var det irske datatilsynet som bøtela WhatsApp torsdag fordi selskapet har delt personopplysninger med andre selskaper i Facebook-konsernet.

Må rydde opp

Sammen med boten på 225 millioner euro, drøyt 2,3 milliarder kroner, fikk WhatsApp også beskjed om å rydde opp slik at håndteringen av de sensitive opplysningene heretter skjer i samsvar med GDPR-reglene som gjelder i EU.

Reaksjonen kom etter en etterforskning som har pågått siden 2018. I fjor ila det irske datatilsynet Twitter en bot på 450.000 euro.

Vil anke

WhatsApp har i en uttalelse kalt boten «uforholdsmessig stor», og at de planlegger å anke avgjørelsen.

Og selv om boten kan virke svimlende høy fikk Amazon en enda høyere bot i juli, da et personvernsorgan i Luxemburg bøtela dem med hele 746 millioner euro - over 7,6 milliarder kroner.

annonse