Nyhet

Ny YouTube-avtale på plass - dansk og norsk musikk er tilbake

Rettighetsavtaler om avspilling av musikk er en kjent slagmark, og førte sent i sommer til at både dansk og norsk musikk forsvant fra danske YouTube-skjermer.

melder opphavsrettsselskapet Tono om at det er kommet på plass en ny og «fellesnordisk» avtale som sørger for at musikken atter kan strømme fritt.

Avtalen står mellom YouTube og selskapet Polaris Hub AB, som eies av norske Tono og søsterselskapene Koda i Danmark og Teosto i Finland. I tillegg er islandske Stef inkludert.

Denne avtalen erstatter de tidligere separate avtalene, som også kun regulerte selskapenes egne repertoarer i sine hjemmemarkeder.

Cato Strøm, adm.dir. i Tono.

– Gjennom vårt nordiske forhandlingssamarbeid står vi sterkere, og ikke minst gir det klare fordeler at vi direktelisensierer vårt repertoar overfor onlinetjenester uten å gå via andre lands forvaltningsselskaper. Vi får mer kontroll over bruken av våre medlemmers musikk på Internett, og sikrer effektiv drift, lavere kostnader og raskere utbetaling til våre medlemmer når musikken deres brukes på internett, uttaler administrerende direktør i Tono, Cato Strøm, som også er styreleder for selskapet Polaris Hub AB.

Representerer over 120.000

Ved å gå sammen, får altså organisasjonene mer pondus i forhandlinger med de store teknologiselskapene. Ifølge Tono forhandler Polaris Hub AB på vegne av drøyt 120.000 medlemmer i Norden, og representerer i tillegg onlinerettighetene til opphavsrettighetshavere fra en del andre land.

Polaris Hub AB har også fått på plass fellesavtaler med tjenester som Facebook, SoundCloud, Apple Music og Spotify.

Avtalen mellom Polaris Hub AB og YouTube trådte i kraft i dag, den 1. oktober 2020.

Sverige går en annen vei

Den oppmerksomme leser vil bite seg merke i at ett stort og musikkmessig viktig land ikke er med på de nordiske notene – nemlig Sverige.

Gjennom rettighetsorganisasjonen Stim er nemlig svenskene medeiere i et annet internasjonalt lisensieringssamarbeidsselskap kalt Ice. Dette drives sammen med britiske PRS (Performing Right Society) og tyske GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte).

Danskene har med andre ord kunnet kose seg med musikk fra söta bror i hele høst.

Les også
YouTube viser frem YouTube Shorts
annonse