Til hovedinnhold

Kunstnere og Getty Images saksøker Stability AI og andre bildetjenester

Hevder de bryter med opphavsretten.

Midjourney, prompt: «ai sued by artists and companies»

Flere store kunstig intelligens(KI)-generatorer blir saksøkt for brudd på opphavsretten.

Stability AI, Midjourney og DeviantArt ble stilt for retten av en rekke kunstnere på tampen av forrige uke, og nå har den store fotoaktøren Getty Images også bestemt seg for å saksøke Stability AI. Kjernen i alle søksmålene er det samme: de anklages for å «stjele» opphavsrettslig materiale.

Søksmålene kommer i etterdønningen av en rekke anklager om at KI-generatorene er blitt trent opp med billedmateriale «skrapt» fra internett. Hvilket betyr at milliarder av opphavsrettslige bilder er brukt i opptreningen av kunstig intelligens, uten at kunstnerne bak blir informert, eller kompensert.

I kunstnernes søksmål hevdes det at det allerede produseres og selges bilder, som helt tydelig baserer seg på «stilen» til andre kunstnere.

– Skaden på kunstnere er ikke hypotetisk – verk generert av AI Image Products «med stilen» til en bestemt kunstner selges allerede på internett, og forringer kunstnernes oppdrag.

Søksmålet ble levert inn i San Francisco, USA.

Angår også norske kunstnere

Også fagorganisasjonen for norske kunstnere, Norske Billedkunstnere (NBK), har tidligere reagert på hvordan selskapene opererer.

Blant annet reagerte de på at Stability AI, som lenge har blitt anklaget for å «skrape» internett for innhold uten informasjon eller kompensasjon til kunstnere, gikk ut og sa at kunstnere kunne få «avregistrere» seg fra databasen.

– Det er ikke holdbart at selskapene dytter ansvaret over på kunstnerne, uttalte styreleder i NBK, Geir Egil Bergjord til Tek den gang.

Han fikk også medhold fra juridisk rådgiver i Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO), Veronika Lundqvist.

– Som klart utgangspunkt må utviklerne innhente kunstnerens samtykke for å kunne «skrape» verkene deres fra nettet og benytte det i en AI-prosess. Kunstneren har rett til å kreve vederlag for bruken.

Feilaktig grunnlag for søksmål

Det er derimot flere hull i søksmålet, hevder KI-analytikeren Alex Champandard. På Twitter skriver han at søksmålet kan gjøre mer skade enn godt. Dette på grunn av innholdet og måten det er skrevet på, som han mener ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet.

Også ArsTechnica trekker frem hvordan innholdet i søksmålet fremstår mangelfullt. De skriver at det ikke virker som teknologien bak bildegeneratorene er fullstendig forstått av saksøker, da de hevder at bildene generert er som collager av kunstneres bilder, og at den vil kunne skape en tro kopi.

Stable Diffusion er mer som en mappe på maskinen med en rekke bilder. Bildegeneratoren vil kunne «overrepresentere» et bilde (for eksempel Mona Lisa, Skrik eller andre verk av kjente kunstnere), som vil gjøre det enklere å skape bilder som ligner på originalverket. Men den lager altså kun verk basert på en statistisk bildestil, ikke nøyaktige kopier.

Getty Images anklager Stability AI for å «skrape» internett for bilder

Getty Images var relativt tidlig ute, da de i september i fjor forbød inkludering av KI-genererte bilder i sin kommersielle database. Da nettopp på grunn av bekymringer rundt opphavsretten. Nå opplyser de at de har saksøkt Stability AI, for påståtte brudd på opphavsretten.

I en pressemelding som forklarer søksmålet, hevder Getty at Stability AI har ulovlig kopiert deres bilder.

– Det er Getty Images' posisjon at Stability AI ulovlig kopierte og prosesserte millioner av bilder beskyttet av opphavsrett, og de tilhørende metadataene, som eies eller representeres av Getty Images.

De påpeker også at en rekke ulike selskaper har kjøpt lisens for bruken av Gettys bilder, nettopp for å trene kunstig intelligens, men at dette ikke er tilfellet med Stability AI.

– Getty Images ga lisenser til ledende teknologiske innovatører for formål knyttet til opplæring av kunstige intelligenssystemer på en måte som respekterer personlige og immaterielle rettigheter.

Søksmålet fra Getty Images er levert i London, England.

Søksmålet gjelder ikke DALL-E

Open AI sin DALL-E 2 er ikke inkludert i søksmålet til kunstnerne. For det første har ikke Open AI offentliggjort innholdet i treningsmaterialet som deres kunstig intelligens er trent med. I tillegg er også i alle fall deler av treningsmaterialet hentet fra lisensierte bildeselskaper som Shutterstock.

annonse