Datatilsynet fornyer ikke konsesjonen

Advokatfirmaet Simonsen har siden november 2006 hatt konsesjon fra Datatilsynet til å overvåke ulovlig fildeling i Norge. Dette har vært en storm av en sak som har opptatt alt som kan krype og gå innenfor IT-verdenen i Norge.

Ett slikt frikort for andre enn politiet å overvåke privatpersoner mener mange strider mot det norske rettsprinsippet, deriblant Thomas Gramstad fra Elektronisk Forpost Norge: dette er absolutt i strid med de prinsippene en rettsstat bygger på: Vi kan ikke ha at den ene parten i en sak skal kunne ha rett til å etterforske den andre! Og likevel har de altså fått konsesjon, og til og med fått fornyet konsesjonen..

Advokatfirmaet Simonsen har også vært i rettsak i forbindelse med at Lyse nektet å utlevere kunders navn. Resultatet av denne rettsaken er ukjent da dommeren i saken nektet offentlig innsyn i domsavsigelsen.

Årsaken til avslaget er at det ikke har vært politisk debatt rundt etterforskningen. Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte skriver Datatilsynet i avslaget.

I avslaget står det også at Datatilsynet oppfattet situasjonen slik at departementet ikke hadde konkrete planer eller tanker omkring regelverksutviklingen på dette området. og refererte da til et møte Datatilsynet hadde med Kirke- og Kulturdepartementet i forkant av avgjørelsen.

(Kilde: teknisk ukeblad)

Les også
Uventet hjelp for Mono
Les også
Nettaksjon mot Lyse-dom
Les også
EFN svarte leserne
Les også
Vil kryptere nettrafikk
Les også
Åpent møte om Datalagringsdirektivet
Les også
Vil ha strengere nettovervåkning
annonse