Til hovedinnhold

– Vi vurderer andre løsninger

Willy Jensen, direktør i Post- og Teletilsynet. 
(Foto: NPT)

I går kunne Amobil skrive om at EU-kommisjonen og IT-kommisjonær Viviane Reding ønsker å revurdere dagens ordning med termineringspriser. Dette fordi gebyrene som operatørene tar er for høye, sammenlignet med andre land, som for eksempel USA.

I et intervju med Financial Times åpner samtidig Reding for at kunden kan måtte komme til å betale for å motta samtaler i fremtiden.

– Vi vurderer modellen

Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet bekrefter overfor Amobil at de også revurderer dagens modell der kunden slipper å betale for innkommende samtaler.

– Vi vil det neste halvåret utrede andre muligheter enn dagens Caller Party Pays, fordi dagens modell fungerer dårlig, prisene er for høye, sier Willy Jensen til Amobil.

Jensen opplyser at de jobber faglig sammen med andre europeiske telemyndigheter og EU-kommisjonen på feltet, og ser på andre modeller i bruk, deriblant den amerikanske modellen. Jensen innrømmer imidlertid at alle modeller har svakheter, også den amerikanske, og at nye kostnadsbelastninger på kunden ikke vil falle i god jord.

– Det er et poeng at den amerikanske modellen kan være upopulær. Vi vet også at det er dårligere dynamikk i det amerikanske markedet enn det europeiske, sier han.

Ingen ting er besluttet

Allikevel vil han ikke avvise muligheten for at det i fremtiden vil bli større omveltninger.

– Poenget er jo at vi ikke kan la noen sten være usnudd her. Vi ser på mange modeller, deriblant også Bill and keep og Recieving Party Pays, og de har alle sterke og svake sider. Så her er ingenting besluttet, avslutter Jensen.

Les også
Kjappe svar hos kundeservice
Les også
Innkommende samtale, betal takk!
Les også
NPT: – Vi vil regulere flere
Les også
Samme ringepris i 21 land
Les også
- 1,2 millioner norske kunder finnes ikke
annonse