Til hovedinnhold

Intel temmer lyset

Professor John Bowers ved the University of California og Intel Labs Mario Paniccia

Intel har nå kunngjort at de har tatt et nytt og viktig skritt mot å kunne bruke lys fremfor elektroner for å transportere informasjon internt i datamaskiner. De har nå laget en prototype av en optisk datakabel med integrerte lasere, denne kjører data over lengre avstander enn dagens kobber og ikke mist er ytelsen vesentlig bedre. Per i dag snakker vi om opp til 50 Gbit/s.

I dag kjøres kommunikasjon mellom de ulike komponentene i en datamaskin gjennom ulike kobberkabler, eller via baner på kretskort. Grunnet degraderingen av signalet har man da visse maksimumslengder man opererer med, dette fører igjen til at man er noe låst med tanke på designet av datamaskiner. Prosessor, minne og andre komponenter kan ikke stå spesielt langt fra hverandre. Med bruk av optiske signaler kan man endre dette ganske så radikalt.

Som eksempler på fremtidig bruk ser Intel blant annet for seg 3D-skjermer over hele vegger, med en så høy oppløsning at det fremstår som at skuespillerne er i samme rom som deg. Eller hva med datasentre og superdatamaskiner med komponenter spredd over en hel bygning, alt etter hvor det passer.

Prototypen har det tatt en årrekke å utvikle. Selve signalet går via en fiberoptisk kabel og på hver side står det en silisiumbrikke som fungerer som sender og mottager. Integrert i disse finner vi en del av Intels nyeste oppfinnelser innen lys som signalbærer, blant annet en laser utviklet sammen med University of California. I senderen finner vi fire av disse laserne, som hver pumper ut data via en optisk modulator i 12,5 Gbit/s. Disse kjøres så sammen til et signal med 50 Gbit/s.

(Kilde: Intel)

annonse