Tek.no

Nyhet

Billigere å ringe i utlandet

Marius Røstad
20 Des 2007 14:34

Turer til utlandet har stort sett skylden for store mobilregninger. Både tale og data via mobilen utenfor Norge har historisk sett vært rådyre tjenester. Nå slår både Telenor og Tele2 et slag for nordmenns reiselyst ved å sette ned prisene.

Les også:
- Halv pris via NetCom i flere land
- Nå får du vite utenlandsprisene
- Tidenes dyreste MMS

Følger EU
EU har jobbet hardt for å forenkle systemet når mobilbrukere reiser mellom medlemslandene. I år har de blant annet satt en maksimalpris på minuttprisen når man bruker utenlandske operatør, noe som Telenor og Tele2 nå følger.
- Våre priser i Norden ligger allerede under maksimalprisen EU har satt, og det skal de fortsette å gjøre. Videre vil vi i Norden ha operatøruavhengige priser for å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder. For EU-land utenfor Norden innfører vi priser som samsvarer med EUs regulering, sier lederen for Mobil Privat i Telenor, Ric Brown.

Telenors priser:
- Minuttpris i Norden er lavere enn EUs maksimalpris.
- Operatøruavhengige priser: Samme pris uansett hvilken operatør du bruker i alle soner inkludert Norden.
- Dagens Europa-sone splittes i en EU/EØS-sone og en sone for det øvrige Europa.Tele2s priser:
- Lik pris Sverige-Norge
- Minuttpris i Norden er lavere enn EUs maksimalpris
- Samme pris uansett hvilken operatør du bruker i Norden og EU/EØS
- Du vil få prisinformasjon via SMS når du reiser i Europa.


Fakta
Både Telenors og Tele2s priser er inkludert mva. og de nye prisene gjelder per påbegynt minutt.
Samtidig gjelder prisene både for kontantkort og etterfakturert abonnement i privatmarked. Mens for Telenor har bedriftskunder samme priser med unntak av i Norden, hvor prisene er noe lavere.

annonse

Les også