Til hovedinnhold

Denne lyktestolpen er en mobilmast

Tele2 åpnet basestasjon nummer 2000.

Tele2

Tele2 har nådd en viktig milepæl i byggingen av landets tredje mobilnett. I dag kunne selskapets ledelse avduke sin basestasjon nummer 2000. Mot slutten av året vil målet om 75 prosent befolkningsdekning være nådd.

Det er imidlertid ingen tegn til at Tele2 gir seg med dette:

– Per i dag har vi tusen leiekontrakter og 300 byggetillatelser i tillegg til de basestasjonene som allerede er bygget, sier sitesjef Kristina Schults, som har ansvaret for å sikre utplassering og inngå leiekontrakter der Tele2 bygger sine basestasjoner.

Akkurat det er ikke alltid lett. Den 14 meter høye masten ved fotballbanen er kledd i limtre og skal om kort tid få lyskastere i toppen, slik at den ligner til forveksling på lyktestolpen som sto der før.

Denne plasseringen var imidlertid ikke førstevalget. Schults var i kontakt med åtte av borettslagene og sameiene rundt plassen, før de landet på dagens løsning i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vi ser at skepsisen til basestasjoner er utbredt. Stort sett handler det om frykt for stråling, sier Schults til Mobilen.no.

Les mer: Rekordbot til Telenor

Ikke bare i byene

Tele2 viser også til at et bedre samlokaliseringsregime har gjort det lettere å få plass i konkurrentenes master, og dermed gitt raskere utbygging:

– Fram til i dag har under halvparten av basestasjonene våre vært samlokalisert med Telenor og Netcom. Når vi nå skal bygge i mer grisgrendte strøk, sier det seg selv at de fleste basestasjonene må plasseres i eksisterende anlegg, sier Tele2-sjef Arild Hustad til Mobilen.no.

Hustad avviser at Tele2-nettet bare er bygget ut i sentrale og bynære strøk.

– Vi har nylig åpnet basestasjoner i Alta, Olden, Loen og Mo i Rana, sa Hustad i avdukingstalen.

I snitt har Tele2 bygget i underkant av to basestasjoner i uka fra utbyggingen fikk fart på seg i 2010. Den siste uka alene er det satt opp 22 basestasjoner.

Utbyggingspartner Ericsson fremheves også som viktig for den gode flyten i nettutbyggingen.

– Det koster litt mer, men er vel verdt pengene, sier Hustad til Mobilen.no.

Les mer: Slik bygger Telenor mobilnett

annonse