Nyhet

Så mange A4-sider ville det tatt å skrive ut hele Internett

Papirutgaven av Internett ville ikke blitt særlig miljøvennlig.

Internett er blitt så dagligdags at man gjerne ikke tenker over hvor mye informasjon det faktisk rommer. Én måte å illustrere informasjonsmengden på er å beregne hvor mange fysiske papirsider innholdet ville fylt, slik et tysk selskap gjorde når de skrev ut engelske Wikipedia på 1,2 millioner sider. Nå har forskere funnet frem til hvor mange sider hele Internett ville krevd.

Som CNN og Gizmodo melder var det to forskere ved University of Leicester i Storbritannia som nylig påtok seg formidable oppgaven. De to kom frem til at Internett ville krevd intet mindre enn 136 milliarder vanlige A4-sider med papir å skrive ut.

16 millioner trær

For å sette det hele i perspektiv ville denne papirmengden krevd cirka 16 millioner trær, som igjen tilsvarer cirka 0,002 prosent av Amazon-regnskogen i Sør-Amerika. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette tallet kun gjelder for den vanlige, synlige delen av Internett.

Å skrive ut hele Internett, inkludert den mørke delen, ville gjort et merkbart innhugg i regnskogen. Foto: Dr. Morley Read/Shutterstock.com

Ifølge forskerne utgjør den synlige delen nettet kun 0,2 prosent av hele Internett, så dersom man også skulle skevet ut den såkalte «Dark Web»-delen, ville man ha brukt hele 2 prosent av regnskogen. Det ville med andre ord gått ganske hardt utover miljøet.

De britiske forskerne har riktignok ikke benyttet millimeterpresisjon i sin beregning, noe som ville vært en tilnærmet umulig oppgave. I stedet tok de først utgangpunkt i at Internett består av rundt regnet 4,54 milliarder nettsider. For å beregne den gjennomsnittlige lengden på hver side brukte forskerne Wikipedia som referanse.

Må tas med en klype salt

På bakgrunn av et tilfeldig utvalg Wikipedia-artikler beregnet forskerne at gjennomsnittslengden på artiklene var på 15 sider. For å gjøre dette tallet mer representativt for resten av Internett, hvor mange nettsider kan være svært lange, doblet forskerne gjennomsnittstallet til 30.

Dette tallet ble altså deretter ganget med de 4,54 milliarder nettsidene som Internett består av, som gir et tall på 136 millarder. Forskerne opererer med andre ord med en ganske betydelig feilmargin i sin beregning, så derfor skal man nok også ta tallet med en liten klype salt.

Mer informasjon kan du finne i forskningsdokumentet hos University of Leicester.

Internett er stadig i utvikling: Nå har piratene fått et nytt verktøy »

Les også
Snart kan Wikipedia snakke til deg
Les også
Slik skal de sikre nettnøytraliteten
Les også
Wikipedia saksøker NSA
annonse