Nyhet

– Piratloven tar oss baklengs inn i fremtiden

Den er tilpasset en tid som ikke lenger finnes, skriver Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande er leder i Venstre.Foto: Bård Ek. / Venstre
Daniel Heggelid-Rugaas er Stortingskandidat for Oslo Venstre.Foto: Venstre

Det har blitt omtalt som «balanserte løsninger», men endringene i åndsverksloven utfordrer både personvern, ytringsfrihet og innovasjon.

I løpet av de siste tyve årene har store deler av våre liv flyttet seg over på Internett. Vi tilbringer stadig mer tid i sosiale medier, og lagrer stadig mer informasjon i «skyen». Etter Venstres syn stiller dette strenge krav til å ivareta personvernet.

– Et alvorlig angrep

For en uke siden vedtok et flertall på Stortinget – mot Venstres stemmer – flere forslag som griper inn i ytringsfriheten og personvernet. Blant annet ved at private rettighetshavere får myndigheten til å innhente opplysninger om IP-adresser – en myndighet som til nå har vært forbeholdt politiet. Det er et alvorlig angrep på retten til å være anonym på Internett, og rettstatens prinsipp om at det er politiet, ikke private aktører, som etterforsker mulige lovbrudd.

Det er generelt mye som er uavklart i det nye lovverket, også hvordan det skal følges opp i praksis. En IP-adresse forteller ikke nødvendigvis hvem som står bak rettighetsbrudd. I byene kryr det av åpne, trådløse nettverk som hvem som helst kan koble seg på. Utlevering av identitet kan skje selv om abonnenten er uskyldig.

Venstre er sterkt kritiske til at man ikke skal legge vekt på at abonnenten kan være uskyldig når det vurderes om rettighetshaverne skal få utlevert abonnementsopplysninger. Forsinkelsen på en én måned før man får informasjon om at ens egen informasjon er blitt utlevert til tredjepart, svekker personvernet ytterligere.

Hastverk

Det er paradoksalt at kulturminister Hadia Tajik har hastverk. Regjeringen vil nemlig ha vedtatt disse forslagene før den helhetlige gjennomgangen av åndsverksloven er ferdig. "Bakgrunnen er at dette ikke bør forsinkes av andre problemstillinger på området", står det i innstillingen som ble behandlet i forrige uke.

Samtidig er det høyst uklart hvordan utviklingen i denne bransjen vil se ut de nærmeste årene. Samtlige kulturbransjer opplever store omveltninger. Både strukturer og innhold vil forandre seg enormt for produsenter og distributører av bøker, filmer, TV-serier og andre kulturformer.

Internasjonalt samles enorme mengder personinformasjon inn om oss enten vi er pålogget eller ikke. Noe er frivillig, mye vet vi ikke om. Våre personopplysninger har blitt en handelsvare. Derfor mener Venstre at det må ligge et samtykke til grunn dersom disse skal selges videre.

Folk må ha krav til fullt innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart. I stedet for å forsvare våre rettigheter, tar Arbeiderpartiet og Høyre lange skritt i stikk motsatt retning. Det er ikke bare ytringsfriheten og personvernes som forverres gjennom innføring av Datalagringsdirektivet og den nye åndsverksloven. Kostnadene som påføres tele- og IT-leverandører blir store. Samlet sett blir det vanskeligere å innovere og skape nye bedrifter.

Baklengs inn i fremtiden

Venstre mener den teknologiske utviklingen vi har sett de siste tiårene gjør det nødvendig med en helhetlig revisjon av åndsverksloven, som også tar hensynet til ytringsfrihet, personvern og innovasjon.

Derfor er det synd å se at de store partiene, Høyre og Ap, vil ta oss baklengs inn i fremtiden, med mer overvåkning, mindre ytringsfrihet og konservering av bransjestrukturer tilpasset en tid som ikke lenger finnes.

Å laste ned en eneste sang er nok:
Så lett kan du snart bli tatt for piratkopiering »

annonse