Tek.no

Nyhet

Komplett truer med å flytte delvis ut av Norge

Den foreslåtte 500-kronersgrensen skaper trøbbel.

21 Okt 2014 12:59
annonse

I forbindelse med en åpen høring i Stortingets finanskomité varslet sjefen i Komplett-gruppen, Ole Vinje, en mulig flytting av deler av driften til Sverige. Bakgrunnen er den varslede økningen av det momsfrie beløpet, fra 200 til 500 kroner.

– Dette synes vi er sterkt konkurransevridende, og for at vi skal være konkurransedyktige må vi trolig flytte den delen av lageret som har produkter til under 500 kroner til Sverige, forteller Vinje til Tek.no.

– Vi risikerer at rundt 200 stillinger forsvinner fra Norge, om vi flytter.

Ole Vinje, CEO i Komplett.Foto: Jørgen Elton Nilsen, Hardware.no

Situasjonen har endret seg

Fribeløpet har stått stille i lang tid og ble i sin tid innført for å lette arbeidet rundt varehandel over landegrensene, men forutsetningene for fribeløpet har i stor grad endret seg siden innførselen. Med dagens nettbaserte handel har terskelen for å bestille varer fra utlandet blitt senket noe voldsomt, og det er enorme summer som går ut av landet hvert år.

annonse

Forslaget har skapt en stor debatt, og mens noen mener at hele fribeløpet bør avskaffes er det atter andre som mener det bør økes ytterligere til 1000 kroner. 1000 kroner er omtrent den verdien som beløpet ville vært på om det hadde fulgt konsumprisindeksen siden det ble innført.

Uansett hva man måtte mene om beløpet er det liten tvil om at det gir de norske butikkene en konkurranseulempe på 25 prosent sett mot de utenlandske, i all den tid vi snakker om mindre ordrebeløp. I tillegg til dette er det ofte slik at det kan være billigere å sende en vare fra utlandet og inn til Norge enn det er å sende innad i Norge, grunnen til dette er den internasjonale postkonvensjonen som regulerer prisen for å sende småsendinger internasjonalt.

Styres fortsatt fra Norge

– Vi er for forenkling, og vi kan gjerne ha konkurranse med utenlandske aktører. Det eneste vi vil ha er en konkurranse på like vilkår. Hvis denne grensen blir en realitet vil vi ved å flytte lageret til Sverige oppnå like vilkår, utdyper Vinje.

Komplett har allerede spredd seg noe utover landegrensene, og har blant annet et lager i Sverige. Fra dette lageret ser sjefen for seg at de kan sende varer som koster under 500 kroner.

annonse

I utgangspunktet er det kanskje naturlig å se på hvor mange ordrebeløp som befinner seg under 500 kroner, og ikke se seg blind på hva den enkelte varelinje koster. Dette er Komplett-sjefen uenig i.

– Kundene er raske til å tilpasse seg, og jeg tror nok de fleste vil begynne å splitte opp ordrene sine om de kan spare noen kroner på dette. Dermed blir det helt feil å se på ordrebeløp, men riktigere å se på hvor mange varer som faktisk koster under 500 kroner, forteller Vinje.

Rundt halvparten av varelinjene koster under under 500 kroner, og i rent antall snakker vi om rundt 10 000 varer.

Kjøleskap, TV-er og datamaskiner vil fremdeles sendes fra Norge på tilsvarende måte som i dag.

Likevel er det ikke sånn at lageret i Norge støvsuges for varer som koster under 500 kroner. Bestiller du en TV til 20 000 kroner og en kabel til 300 kroner skal du kunne få alt fra Norge.

– Det er klart at en slik problemstilling er aktuell, og jeg ser for meg at vi på en del produkter kan ha et dobbelt varelager. Så kan kunder som vil få alt fra ett sted, eller de kan velge å splitte opp ordren og få kabelen sendt fra Sverige, forteller Vinje.

Flere aktører snakker om det samme

Han er på ingen måter den eneste, og en rekke aktører meldt i langt tid at de vurderer å flytte ut av Norge om forslaget skal bli en realitet.

Hans Petter Faale i den vesle entusiastbutikken Techbay.no sier sågar at han gjerne ser at beløpet økes mest mulig om det først skal opp. En vannblokk som han selger til for eksempel 400 kroner må han ta 500 kroner for i Norge på grunn av momsen, så må vi legge på porto. Selges den samme vannblokken rett fra fabrikken kan de selge den for 400 kroner til sluttbrukeren, og portoen er på rundt halvparten av den norske.

Lurer du på hvorfor du får råbillig frakt fra Kina? Grunnen er verdenspostkonvensjonen » (Ekstra)

Les også
– Regjeringen dropper 500-kronersgrensen
Les også
Bekreftet: Regjeringen vil gi deg over dobbelt så høy momsfrigrense
Les også
Nordmenn handler på nett som aldri før
Les også
Ole Vinje
Les også
Grønt lys: Komplett får kjøpe stor svensk nettbutikk
Les også
Slik solgte de PC-er på 70-tallet
Les også
Komplett
annonse

Les også