Til hovedinnhold

Ville hjelpe Haiti-ofrene

Jordskjelvet som rammet Haiti 12. januar i år målte 7,3 på Richters skala, og totalvraket det lille landet som ligger i det karibiske hav. Studentene Rahim Nicolay Ali og Gisle Birkeland følte at de måtte gjøre noe for å hjelpe ofrene, og ønsket å starte en innsamling via SMS. Dette viste seg imidlertid å bli vanskelig, for da de forhørte seg med Telenor fikk de beskjed om at pengeinnsamling via SMS ikke var tillatt etter gjeldende regelverk.  Dagens CPA-avtale, som regulerer mobile innholdstjenester, sperrer nemlig spesifikt for SMS-bidrag til veldedige formål. Likevel klarte de å opprette en givertjeneste på SMS i henhold til CPA-reglene, men det innebærer at halvparten av pengene de får inn går til korteier, operatør eller til staten i form av moms. Det liker Ali og Birkeland dårlig, ettersom det her er snakk om penger til veldedighet.

Studentene har nå gått i dialog med Telenor og andre operatører for å få en forandring på CPA-avtalen, og responsen har tilsynelatende vært positiv. Foruten støtte fra utviklingsminister Erik Solheim og en rekke kjendiser, bekrefter også Telenor at de er innstilt på å finne en løsning.

Mikrobidrag
Å gi penger til veldedige formål via SMS er vanlig i andre land. Etter jordskjelvet i Haiti tok det ikke mange timene før for eksempel givertjenester via SMS ble åpnet i USA. Til forskjell fra vanlige givertelefoner, der man som regel gir 100-250 kroner, er fordelen med SMS-bidrag at beløpet kan være mindre. Haitiaksjonen 2242, som Ali og Birkeland har dratt i gang koster kun 20 kroner, og da blir terskelen langt mindre for folk flest å være solidariske. Studentene mener imidlertid at det er urimelig at korteier, operatør og den norske stat skal knabbe til seg halvparten av denne summen.

- Vi håper at Telenor og resten av teleoperatørene kan lage en ny CPA-avtale som tillatter direkte innsamling til ideelle organisasjoner. I USA så begynte Røde Kors å samle inn penger gjennom SMS kun noen timer etter skjelvet inntraff. Det håper vi skal bli mulig i Norge også i framtiden, og gjerne så raskt som mulig, sier Rahim Nicolay Ali i Haitiaksjonen til Mobilen.no.

Tror du det er viktig å gi folket muligheten til å gi et ”mikrobidrag” – fremfor 100-250 kroner – via SMS?

- Erfaringer fra utlandet viser slike mikrobidrag gjørt at en når ut til nye og yngre givergrupper som kanskje ikke føler de har råd til å overføre 200 kroner på giro, men bidrar gjerne med en 20-kroning. Vårt ønske er at SMS-innsamlinger skal fungere som et supplement til resten av givertjenestene, svarer Ali.

Telenor: - Vi skal ta en ny vurdering
Studentene har vært mest i kontakt med Norges største operatør angående SMS-bidrag, men Telenor er ikke alene om å utforme gjeldende CPA-regler. Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor virker positiv til å prøve å finne en løsning som vil tillate pengeinnsamling via SMS til veldedige formål, men gir også uttrykk for at dette ikke er gjort på et blunk.

- Telenor og andre operatører tilbyr SMS-tjenester innenfor CPA-regelverket. Humanitære organisasjoner kan benytte seg av dette, men vi har per i dag ikke laget en egen tjeneste for SMS-aksjoner til ideelle formål. Markedet for mobile innholdstjenester er strengt regulert i Norge, og vi må være sikre på at en løsning for å gi støtte via SMS-aksjoner tilfredsstiller de krav som er satt, sier Krokan til Mobilen.no.

- Vi ønsker en diskusjon i bransjen om dette temaet, og internt i Telenor ser vi nå nærmere på dette. Saken har vært oppe hos oss også tidligere, men vi mener givertelefonen vi har etablert er så god at vi ønsker å satse på denne løsningen. Utgangspunktet vårt har hele tiden vært at vi ønsker å legge til rette for effektive løsninger i forbindelse med hjelpeaksjoner. Nå skal vi ta en ny vurdering av SMS som et virkemiddel her, legger Krokan til.

Støtte fra Tele2
For en tid tilbake startet operatøren Tele2 et fond der deltakende kunder ble trukket kun én krone i måneden – og selskapet det samme per kunde – som går til veldedige formål. Her er det absolutt snakk om mikrobidrag som i det store og hele utgjør en forskjell, og det er en mobiloperatør som står bak tiltaket. Dette er selvsagt ikke det samme, men Tele2-fondet er likevel beslektet. Administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 vil mer enn gjerne åpne for SMS-bidrag for ideelle organisasjoner, og bemerker også at de kun har fått positive tilbakemeldinger på sitt Tele2-fond.

- Jeg er overbevist om at SMS er en god kanal for å samle inn penger til veldedige formål. Ser vi på landene rundt oss er dette allerede utbredt. Danske Røde Kors og Dansk Flyktningehjælp gjør det allerede, og det er bare et tidsspørsmål før dette blir en viktig kilde for innsamling i Norge også. Folk berøres intenst og direkte av daglige nyhetsbilder fra for eksempel Haiti-jordskjelvet, og i stedet for å måtte sette seg ned foran PC-en for å overføre penger til et bankkontonummer er det lettere å taste inn noen tall på mobilen for å gi støtte, sier Dyrnes til Mobilen.no.

Har du noen spesielle betenkeligheter ved å gjøre det enklere å foreta pengeinnsamling via SMS?

- I utgangspunktet ikke, men jeg tror det vil være fornuftig å se på erfaring fra andre land når det gjelder for eksempel hvordan man tilnærmer seg barn, eventuell aldersgrense, hvem som får lov til å samle inn, og så videre. Det viktigste her, som i all annen innsamling til gode formål, er at pengene går til seriøse og profesjonelle aktører slik at vi er sikre på at pengene kommer frem, sier han videre.

Første ukene viktigst
To måneder etter jordskjelvet på Haiti er nøden stadig så stor at vi her i Norge ikke en gang klarer å forestille oss det. Men nå som vi har fått det hele litt på avstand – og katastrofen ikke lenger preger hver eneste nyhetssending på TV –, skal det kanskje mer til før vi gir? Studentene som startet givertjenesten Haitiaksjonen 2242 antyder at det er viktig å starte pengeinnsamling i øyeblikkelig etter at en katastrofe har inntruffet.

- Det viser seg at givergleden etter slike katastrofer er størst de første 2-3 ukene. Siden vi – grunnet et ekstremt tungvindt regelverk – ikke fikk opp vår tjeneste før etter tre uker, så var vi egentlig veldig seint ute. Givermarkedet var på en måte mettet. Og siden vi kun har vært frivillige studenter som har jobbet med dette, så har vi heller ikke hatt noen god plattform å markedsføre oss på, bortsett fra sosiale medier. Vi har derfor valgt å bruke vår case som eksempel på hvor tungvindt dagens system er, og forhåpentligvis vil et enklere regelverk i neste omgang bidra til at de ulike hjelpeorganisasjonene kan tilby slike tjenester umiddelbart, sier Ali.

9 000 000 kroner på en halvtime
Telenor understreker at dagens givertelefon fungerer utmerket, men gjentar at de er åpne for å se på andre muligheter i tillegg. I nyhetssendinger på TV 2 denne uken har Telenor alene fått skylden for at studentene ikke kunne opprette en givertjeneste på SMS, til tross for at det er operatørene i fellesskap som har utformet CPA-avtalen. Det mener Krokan er urettferdig.

- Telenor har som eneste aktør i markedet etablert givertelefon. Dette er en velfungerende tjeneste som er ypperlig i forbindelse med innsamlingsaksjoner. Derfor har vi ønsket å fastholde en slik løsning. I forbindelse med Haiti-aksjonen ringte i løpet av to timer 110.00 nordmenn givertelefon. Mer enn 9 millioner kroner kom inn i løpet av en drøy halvtime. Givertelefonen fungerer glitrende. Men vi er alltid åpne for å vurdere nye kanaler og løsninger. Det er imidlertid å snu det hele på hodet å utpeke Telenor som en syndebukk; Telenor har i Norge etablert en løsning som sikrer at bidrag kommer effektivt frem i forbindelse med giveraksjoner. Men vi er jo selvfølgelig åpne for å vurdere alternative muligheter, sier Krokan i Telenor.

Initiativtakeren bak Haitiaksjonen mener imidlertid at det ikke er snakk om å erstatte givertelefon eller andre innsamlingsformer, men heller at dette er en unik mulighet til å engasjere de ellers uengasjerte til å bidra med penger til katastroferammede.

- Vi har ingen tro på at SMS-innsamlinger skal erstatte tradisjonelle måter å gi på, men ønsker at det skal være et supplement. I USA viser det seg at SMS-innsamlinger, kombinert med sosiale medier, har vært svært effektivt og bidratt til å engasjere helt nye målgrupper. Det synes vi er spennende og oppmuntrende! Vi håper og tror at SMS-innsamlinger kombinert med sosiale medier vil gjøre det enklere for unge mennesker å bidra til en bedre verden, avslutter student Rahim Nicolay Ali.

For å støtte Haitiaksjonen sender du en SMS til 2242 med kodenavn HAITI (20 kroner).

Mer om
annonse