Tek.no

Nyhet

Ikke billigere å ringe hjem

26 Apr 2007 08:42

EU-kommisjonen lyktes ikke i å komme frem til en enighet med EU-parlamentet om en begrensning i roamingprisene. Roamingpriser er den prisen en operatør krever for å la en annen operatørs kunde ringe i deres nett.

I følge Reuters skal det være uenighet om hvor store kuttene skal være, og om mobilkundene automatisk skulle overføres til regulerte takster.

Men selv om det ikke ble vedtatt noen kutt denne uken, så er begge parter interessert i å kompromisse for å finne en løsning, i følge Paul Ruebig, den ene av de to juristene som jobber med å utforme det nye lovforslaget. 

Uenighet om nivå

EU-kommisjonen har tidligere signalisert at de nye roamingreglene skal være på plass før sommeren, men tiden for å få avtalen på plass begynner å bli knapp. EU-kommisjonen vil ha en øvre grense på 40 eurocent (3,25 kroner) per minutt på utgående samtaler og 15 eurocent (1,22 kroner) på inngående samtaler. 

Flere medlemsland har tatt til orde for mindre kutt, samt at de mener kundene selv må finne den billigste måten å ringe hjem på.

Operatørene ønsker høyest mulig priser, og deres lobbyister har truet med høyere priser på nasjonale samtaler, stans i utbygging og flere konkurser dersom EU-kommisjonens forslag blir vedtatt.

annonse