Til hovedinnhold

233 000 000 kroner skal brukes på DLD i 2014

Detaljene i statsbudsjettet for 2014 er på vei ut av sekken.

– IKT-løsningene i hele justissektoren skal fornyes, det sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Statsbudsjettet for 2014 byr på mange spennende detaljer, og en av postene vi merker oss er forslaget om 493,8 millioner kroner til en økt IKT-satsning i justissektoren. Av disse millionene er 233 stykker avsatt til implementering av Datalagringsdirektivet. Politet får også 200 millioner kroner til en rekke forskjellige tiltak.

Tanken bak er at politiet nå skal få de nødvendige verktøyene for å bekjempe alvorlig kriminalitet, og deler av beløpet skal brukes på ren IKT-drift. Beløpene skal også dekke ekstrautgiftene som de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester måtte få i forbindelse med Datalagringsdirektivet. Altså kostnadene relatert til forlenget lagring av data.

Inntil 13 millioner kroner skal gå til mottak og dekryptering av data internt hos politiet. Politiet må også bruke penger på endringer og sikkerhetstiltak i forbindelse med den kommende politiregisterloven.

Det er også lagt opp til at politiet må bruke penger både på nytt saksbehandlersystem og en avtale med en ny leverandør av pass og ID-kort, slik at ting kan ligge til rette for et nasjonalt ID-kort i 2016.

Også andre skal få

I tillegg er det flere andre tiltak på tvers av sektoren. 38 millioner kroner er planlagt brukt til utviklingen av et felles IKT-system for all saksbehandling i domstolene. Videre skal 2,8 millioner kroner brukes for etablering av et nytt datasystem hos Politiets sikkerhetstjeneste.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet får også en del av potten, nærmere bestemt 16 millioner kroner skal til videreutvikling av NSM som det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet i Norge. Helt til slutt sendes fire millioner kroner til Høgskolen i Gjøvik, der midlene skal brukes til forskning og utvikling innen IKT-sikkerhet.

Er du usikker på hva DLD innebærer? Her får du den komplette oversikten »

(Kilde: Pressemelding)

annonse