Til hovedinnhold

Kan IFPI tvinge Telenor i kne?

Forrige uke ble det kjent at IFPI Norge har sendt et brev til Telenor. I brevet krever de at Telenor skal stenge sine kunder ute fra nettsiden The Pirate Bay hvis ikke vil de gå til sak mot selskapet. Har IFPI noen sjanse til å vinne frem i retten?
Les også: - Telenor må blokkere Pirate Bay.

Håper på dansk hjelp

Det er på bakgrunn av den danske domstolens bestemmelser ovenfor Tele2 i Danmark at IFPI nå har sendt brev til Telenor. I Danmark ble Tele2 dømt til å sperre sine kunder ute fra nettsiden til The Pirate Bay. Grunnlaget for den danske dommen var at Tele2 Danmark medvirket til brudd på opphavsretten ved å gi sine kunder tilgang til The Pirate Bay.
- Etter demonstrasjon for landsretten av den omtalte hjemmesiden, www.thepiratebay.org, sammenfattet med Contest A/S sin uttalelse av 24. januar 2008 legger landsretten til grunn at den anklagede ved å gi sine kunder tilgang til den nevnte hjemmeside medvirker til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av verk for allmennheten som de anklagende har rett til å råde over ifølge opphavsretten. Da rettighetshaverne ikke har gitt samtykke til dette er betingelsene i rettspleielovens §642 nr. 1 og 2 å være oppfylt, skriver danske Landretten i sin dom da de opprettholdt dommen satt i fogderetten.

Tele2 har anket saken til dansk høyesterett, men IFPI mener dette allerede gir et godt grunnlag for å føre lignende sak her i Norge. Det er derimot ikke alle enige i.

- Politiets oppgave å ta pirater, ikke Telenors

- Denne saken har IFPI holdt på med i mange år nå. At Telenor skal måtte stå ansvarlig for hva deres kunder gjør på linjene er like dumt som om veivesenet skulle stå ansvarlige når folk kjører for fort på norske veier. Dette er politiets oppgave, og det er også de som har i oppgave å handle når folk gjør ulovlige ting på nett, sier Knut Yrvin, styremedlem i Elektronisk Forpost Norge med ansvar for opphavsrettspørsmål.

Han mener at IFPI og underholdningsindustrien bør bruke energien på å finne ut hvordan de kan samhandle med teknologien i stede for å gå til angrep på den. At IFPI skal kunne ha noen god sak ovenfor Telenor tviler han på, han tror heller ikke at en seier i retten vil medføre slutten på piratkopiering.

- Dette er komplisert jus, men jeg tror ikke IFPI vil ha noen særlig god sak i retten. Det er tydelig at danskene ikke har hatt noen oppegående forbrukerorganisasjon når de fikk denne dommen her, men Telenor som tjenestetilbyder kan ikke stilles til ansvar på denne måten. Jeg tror uansett ikke en slik dom i Norge vil ha mye å si for piratnedlastning. Jeg støtter ikke piratkopiering, men om vi får en slik dom så vil teknologene bak disse sidene finne bakveier og leke katt og mus med Telenor. Det vil Telenor følge opp i omtrent en uke før The Pirate Bay er oppe og går igjen med ny nettside og muligens nytt navn, påpeker Yrvin.

- Tror IFPI har en god sak

Jon Bing, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo tror på sin side IFPI kan ha en god sak. Ifølge han er det her et spørsmål om medvirkning til brudd på opphavsretten og på det området er norsk og dansk lov tilnærmet lik, ifølge han.

- Det vil bli spennende å se utfallet av saken mot The Pirate Bay i Sverige og jeg vil bli overrasket om Pirate Bay slipper unna her. Jeg vil tro IFPI også har en god sak her i Norge, sier Bing til Teknofil.

EU-direktiv under lupen

Det er likevel viktig å se at det er noen vesentlige forskjeller mellom Dansk og Norsk lovverk på dette området. EUs Infosoc-direktiv ble utarbeidet med formål om å ivareta rettighetseiernes interesser i en digital tidsalder. I første omgang ble Tele2 dømt på grunnlag av denne. Den danske retten fastslo at ifølge Infosoc-direktivet er det ulovlig å lagre ulovlig materiale midlertidig på nettverk. Tolkningen av direktivet er derimot forskjellig i Norge og Danmark. I Norge er det ikke dette ansett som ulovlig på samme måte.

Les mer om diskusjonen rundt Infosoc-direktivet her.

- Dette er komplisert lovverk, men på dette området er norske og danske lover noe forskjellig. I Norge har vi ikke krav om at filer som overføres midlertidig må være lovlige. Om IFPI ønsker å få dømt Telenor på grunnlag av Infosoc-direktivet her i Norge vil nok det bli vanskelig, forteller Ole-Andreas Rognstad, professor i Europarett, til Teknofil.

Må bevise at Telenor medvirker til kriminalitet

Derimot ser han det ikke som usannsynlig at andre lovverk kan hjelpe IFPI på veien for å nå sitt mål.

- Om IFPI klarer å bevise at The Pirate Bay er en ulovlig tjeneste og at Telenor vet om dette og at det da bevises at de medvirker til kriminell virksomhet, så kan det være grunnlag for å nedlegge forbud, påpeker Rognstad.

Han vil ikke spekulere videre i hvor stor denne sjansen er, men følger spent med på utfallet av både saken i Sverige og hva som vil skje videre med IFPIs henvendelse til Telenor.

2008 ikke 1998

Knut Yrvin mener derimot IFPI for lengst burde ha flyttet sitt fokus til andre områder. Ifølge han er slike saker kun med på å skape ekstra arbeid som igjen medfører enda større tapt fortjeneste for underholdningsbransjen.

- EMI-sjefen sa allerede i 2005 at de hadde bommet når de ikke tok Internett på allvor når det kom. Her bør bransjen vurdere hvor de bør sette inn ressursene, og disse virkemidlene fungerer ikke for å skape ny business. Siden 2005 har Internett eksplodert og bransjen henger nå så langt etter at en blokkering av The Pirate Bay ikke vil gjelpe. De må forstå at vi nå befinner oss i 2008 og ikke 1998, sier Yrvin til slutt.

Telenor har ikke besvart IFPIs henvendelse og vil ikke si noe om deres ståsted til media før de har gitt IFPI dette svaret.

Mer om
annonse