Til hovedinnhold

– Aktiv lukker-3D helsefarlig

Blant LGs nylig utgitte 3DTV-er befant det seg flere som tar i bruk passiv polarisering. Ikke nok med at de fronter denne teknologien, men LG Display hevder også at 3D-briller med aktiv lukkerteknologi er helseskadelig.

"Det er ikke trygt å plassere batterier og elektronikk så nærme hjernen," sa en talsmann fra LG på årets CES 2011-messe i Las Vegas. Til tross for denne advarselen lanserte LG fem nye TV-er med aktiv lukkerteknologi noen timer tidligere.

Ny type passiv 3DTV

For å markere forskjellen mellom aktiv og passiv 3D-polarisering, har LG annonsert to forskjellige merkevarenavn på de to produkttypene – henholdsvis Dynamic 3D og Cinema 3D. Passive 3DTV-er vil i tillegg til visstnok å være et tryggere produkt også bli billigere.

LG-47LD950 - eksempel på passive 3D-briller

LGs nye passive polariseringsteknologi skal bytte ut den eldre teknologien GPR (Glass Patterned Retarder) – en polariseringshinne festet på TV-skjermen som tidligere passive modeller har benyttet seg av – med FPR (Film Patterned Retarder). LG måtte kjøpe GPR fra en tredjepart, mens FPR er egenprodusert, noe som senker produksjonskostnadene og dermed prisnivået på TV-ene med denne teknologien.

Er det full-HD?

De nye passive 3DTV-ene har likevel krysstale til tross for at LG benekter dette, men fordelene overgår likevel ulempene ved disse TV-ene. Som følge av alt dette har LG annonsert at de vil slutte å produsere TV-er med GPR, samt avslutte produksjonen av aktiv lukkerteknologi i løpet av kort tid.

LG påstår videre at de nye passive 3DTV-ene har full-HD, selv om hver øye kun mottar 540 linjer med informasjon, til forskjell fra 1080 linjer man får fra aktiv lukker-3D. Ifølge dem har ikke testsubjekter merket noen forskjell på bildekvaliteten.

LGs Cinema 3D-produkter vil havne i England i april, og vil antakelig komme til Norge ikke lenge etterpå. Prisnivå er ennå ukjent.

(Kilder: Techradar)

annonse