Til hovedinnhold

Musk bekrefter at «full selvkjøring» snart er klar for Norge

Men er er det norske regelverket klart for Tesla?

Tesla

Elon Musk bekrefter via Twitter at Teslas nyeste oppdatering av selskapets selvkjøringsfunksjon (Full Self Driving) kan være på plass i Norge innen få måneder.

Bekreftelsen kommer etter at en norsk Teslaeier spurte Musk direkte på Twitter om programvareoppdateringen skal bli tilgjengelig i Norge. Tesla-sjefen annonserte nylig at en ny oppdatering er i ferd med å rulles ut i USA.

Oppdateringen, bedre kjent som FSD 10.1, skal blant annet gjøre bilen rustet til å kjøre på egenhånd igjennom lyskryss og rundkjøringer. Og den skal i tillegg kunne parkere bilen på egenhånd. I tillegg til at den allerede kan kjøre på blant annet motorveier.

Målet til Tesla er å utvikle et fullstendig førerløst system der du altså ikke trenger å gjøre annet enn å være i bilen for at den skal ta deg fra A til B. Den nyeste FSD-oppdateringen, FSD 10.1, tar systemet flere steg i retning mot å bli helt selvstendig.

Ikke tillatt i Norge

Men selv om programvaren etter alle solemerker kan være bare få måneder unna, betyr ikke det at teknologien vil gå et grønt lyst med det aller første. Noe Musk selv poengterer overfor den norske Twitter-brukeren. For funksjonen må nemlig godkjennes av myndighetene først. Og det kan ta tid.

Systemet i sin nåværende for mer nemlig ikke godkjent i Norge per i dag.

– Dette er fortsatt et førerstøttesystem, selv om det har det misvisende navnet Full Self Driving. Fører er fortsatt ansvarlig for å gripe inn til enhver tid når systemet ikke takler situasjonen. Norge, sammen med cirka 60 andre nasjoner, tillater ikke denne formen for førerstøttesystemer, som kan føre til misforståelse om det er fører eller støttesystemet som har kontrollen, skriver sjefsingeniør Stein-Helge Mundal hos Statens vegvesen til Tek.no.

Kan ta tid før det er godkjent

Det trengs altså en endring i bestemmelsene for at den nye oppdateringen til Tesla skal kunne tas i bruk. Og selskapet er ikke den eneste produsenten som jobber med å få sitt system godkjent.

– Mange bilprodusenter jobber kontinuerlig gjennom sine internasjonale interesseorganisasjoner for å få videre rammer for førerstøttesystemer (ADAS – Advenced Driver Assistant System, Automatiseringsnivå 2), det vil si systemer der fører er ansvarlig til å gripe inn til enhver tid, forklarer Mundal til Tek.no.

Men produsentene kan tilsynelatende ha en lang vei å gå før de får med seg myndighetene på en eventuell godkjennelse.

De fleste myndigheter har en restriktiv holdning til å tillate for mange automatiske funksjoner da dette fortsatt er en umoden teknologi som i mange situasjoner ikke takler de trafikale utfordringene. Systemene kan virke «pasifiserende» for sjåfører som stoler for mye på funksjonene og glemmer at de må være klare til å ta over og samtidig er fullt ansvarlig dersom systemet tar feil, sier Mundal.

Likevel kommer det stadig nye forslag til endringer, og disse godkjennes i korte trekk slik:

En spesiell gruppe bestående av industri og myndigheter (under UNECE/WP29) jobber med slike endringsforslag. Det er en forholdsvis lang prosess for å få gjennom en endring, da dette skal stemmes over av medlemslandene to ganger i året. Etter avstemming kan regelverket bli vedtatt i UNECE og alle medlemsland forholder seg da til dette regelverket, avslutter Mundal.

Dermed er ikke håpet helt ute for Teslaeiere som håper på den nyeste Teslaoppdateringen, men det skjer altså neppe med det aller første.

annonse