Til hovedinnhold

Etter fire år sluttet sikkerhets-oppdateringene å komme

Vesentlig mangel, mener kjøper.

Samsung Galaxy S8+, fra vår test av mobilen i 2017.

Forbrukerrettighetene i Norge er blant de beste i verden, og vi er godt beskyttet hvis det skulle være problemer med produktene vi kjøper.

Blir det problemer med mobilen din før levetiden har gått ut, vil du kunne kreve å få feilen utbedret, eller i ytterste konsekvens få en ny mobil eller heve kjøpet.

For mobiler er forventet levealder fem år.

Men hva skjer når «feilen» ikke er fysisk mangel, men rett og slett mangel på ny og oppdatert programvare?

Fire år gammel mobil, ingen nye oppdateringer

Øystein Grande Jaren mener mobilen bør få sikkerhetsoppdateringer ut hele dens levetid.

Øystein Grande Jaren kjøpte en Samsung Galaxy S8 i 2017, og siden den gang har det kommet nye programvare- og sikkerhetsoppdateringer jevnt og trutt. Den siste sikkerhetsoppdateringen kom imidlertid i april 2021, og siden den gang har Samsung sluttet å sende sikkerhetsoppdateringer til noen Galaxy S8, fordi de er for gamle.

Jarens mobil er imidlertid ikke fem år ennå, og han mener han ikke lenger kan bruke mobilen slik den opprinnelig var tiltenkt:

– I tiden etter april har det blitt avdekket mange alvorlige sikkerhetsfeil i Android som aldri vil bli patchet på mobilen min. Dette medfører at telefonen i praksis ikke er trygg å bruke. Jeg mener at dette må anses som en vesentlig mangel, da telefonen ikke kan brukes som tiltenkt.

To Samsung-mobiler fra 2017, som ikke får sikkerhetsoppdateringer lenger.

Ikke løst i dagens lovverk

Forbrukerrådet er på mange måter helt enig med Jaren, men sier at dagens regelverk ikke dekker sikkerhetsoppdateringer godt nok:

– Denne problemstillingen er ikke løst direkte i dagens forbrukerkjøpslov, selv om det går an å hevde at dersom produktet får svekket datasikkert mens reklamasjonsfristen løper, så vil forbrukeren kunne rette et krav mot selger eller produsent, skriver Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til Tek.no.

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier det ikke er noen tydelig avgrensning i dagens lovverk mellom maskinvare og programvare. Det skal bli løst neste år, da en ny forbrukerkjøpslov skal komme på plass.

Og det har Jaren forsøkt.

– Jeg har vært i kontakt med Samsung om dette, først på support-chat, og deretter via kontakt-skjema på nettsidene deres.

I chat-loggen, og senere via en e-post, svarer Samsungs supportmedarbeidere at dette ikke er noe som dekkes av reklamasjonsretten eller garantien, «ettersom mobilen fysisk sett går å bruke».

Han får også beskjed om at den eneste løsningen er å kjøpe ny mobil:

– Om du ikke kjenner deg trygg med telefonen din så anbefaler vi å kjøpe en ny, med nyere sikkerhetsversjon.

Denne problemstillingen er ikke ukjent for forbrukerrådet, men med dagens regelverk virker det ikke som det er noe klart svar heller:

– Det er ikke noen avgrensning i dagens forbrukerkjøpslov som skiller på software og hardware, men vurdering av om feil ved software er en mangel blir likevel veldig usikker, svarer Iversen.

Samsung sier de skal løse problemet

Vi tar kontakt med Samsung Norge for å høre hva de tenker om problemstillingen, og om mobilen bør anses som fullt fungerende uten tilgang til de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

Vi får svar fra Samsung Norge-sjefen Even Amdal, som sier de løse dette problemet:

– Samsung har fortsatt forpliktelser med å oppdatere gamle telefoner som lever utenfor sikkerhetstiden om det skulle vise seg at det er nødvendig med en oppdatering som fikser kritiske feil, skriver Amdal, og fortsetter:

– Så med andre ord kan vi forsøke å hjelpe kunden her så godt det er mulig.

Ny forbrukerlov neste år

Neste år vil imidlertid en ny forbrukerkjøpslov komme på plass, og da vil situasjonen være i Jarens favør:

– Slik utkastet til ny lov er foreslått, vil forbrukeren har krav på oppdateringer – minst sikkerhetsoppdateringer – i produktets levetid. Dette er positivt i forbindelse med overgangen til et bærekraftig samfunn ved at produkter som leveres med digitale ytelser som er nødvendige for tingens funksjoner, brukes ut deres tekniske levetid. Dersom det ikke skjer, vil forbrukeren rette krav mot selger eller produsent som følge av manglende oppdateringer.

Med andre ord: Så fort den nye forbrukerkjøpsloven er på plass skal både mobilens maskinvare og programvare holde i minst fem år.

Dette vil for øvrig ikke bare håndheves i Norge, men være gjeldende i hele EU.

– Vi forventer at særlig produsentene tilbyr slike oppdateringer i produktets levetid, og kommer til å følge med på dette fremover, avslutter Iversen.

Nøyaktig når i 2022 den nye forbrukerkjøpsloven er på plass er ikke sikkert.

Gjelder ikke bare Samsung

Manglende sikkerhetsoppdateringer er for øvrig langt ifra noe som bare rammer de med Samsung-mobiler. Samsung er blant de bedre mobilprodusentene i bransjen, og lovet tidligere i år at alle nyere mobiler skal bli oppdatert i minst fire år. Med den nye forbrukerkjøpsloven neste år kan det hende de må utvide dette.

Men andre Android-produsenter leverer ikke engang sikkerhetsoppdateringer i fire år, noen bare i et par år, uten at kommer tydelig frem når man kjøper mobilen. I praksis er det bare Apple som faktisk holder mobilene sine oppdatert i godt over fem år.

annonse