Nyhet

Dell blir CO2-nøytral

Den amerikanske elektronikkprodusenten Dell kunne denne uken offentliggjøre at de har oppnådd sine egne ambisjoner om å bli klimanøytrale. Kunngjørelsen kommer fem måneder før Dell selv mente de ville oppnå målet.

Energisparing og fornybar energi

Klimanøytralitet betyr i teorien at et selskap ikke slipper ut CO2. Men siden dette er mer eller mindre umulig å oppnå i praksis, er selskaper som ønsker å bli nøytrale nødt til å innføre CO2-reverserende tiltak. Dette kan være å plante trær i områder som har blitt avskoget eller å kjøpe klimakvoter.

Dell selv fremhever at de har oppnådd klimanøytralitet ved å innføre energisparingstiltak, plante skog og å bytte til fornybare energikilder. Selskapet skryter også av at de sparer flere millioner årlig på energisparingen, og at det derfor er lønnsomt å være miljøvennlig.

– Vi kjører på grønt i hvert aspekt av vår globale forretningsvirksomhet, sa Dell-gründer Michael Dell i forbindelse med offentliggjøringen.

Forurenser fremdeles

Men selv om Dell nå er klimanøytrale, gjelder dette ikke utslipp fra produksjon av selskapets produkter. Dell har satt seg som mål å redusere strømforbruket på selskapets datamaskiner med 25 prosent de to neste årene. Men å produsere datamaskiner er både forurensende og legger beslag på større mengder råmaterialer, deriblant olje, som igjen er miljøfiendtlig.

Selskapet har forøvrig planer om å starte opp igjen produksjonen av mp3-spillere, og snuser også på muliheten for å produserere mobiltelefoner. Mer om dette i "Dell vil lage mp3-spillere igjen" og "– Dell og Google lager mobil".

(Kilder: Vnunet)

Les også
– McCain oppfant Blackberry
Les også
Dell vil lage MP3-spillere - igjen
Les også
- Dell-mobil med Windows Mobile
Les også
– Dell og Google lager mobil
Les også
Er du et miljøsvin?
annonse