Til hovedinnhold

- Skjulte kostnader ved Android

Det er i overkant av et halvår siden Microsoft lanserte Windows Phone 7 på Mobile World Congress i Barcelona, den gang under navnet Windows Phone 7 Series. Navn og ventetid har blitt kortere, og det spekuleres i at de første telefonene basert på plattformen vil være i handelen i september.

Det fins imidlertid ingen garantier for at systemet vil gjøre det bra. For å sikre seg dette skal Microsoft visstnok bruke haugevis av penger på markedsføring. En annen strategi de tydeligvis satser på er å belyse mulige svakheter ved en av erkekonkurrentene, Android.

- Windows Phone 7 et luftslott?

Nettstedet businessinsider.com spekulerte i om Windows Phone 7 kunne være et luftslott, ettersom Microsoft planlegger å ta 15 dollar per telefon med systemet. Googles operativsystem Android har ingen slike lisenskostnader for produsenter som vil bygge produkter rundt det.

Som tilsvar på dette fikk nettstedet en fyldig liste argumenter for Windows Phone 7 kontra Android tilbake. Hovedpoenget i listen er at Android til tross for fravær av lisensavgifter, likevel blir dyrere for produsenter og utviklere.

- Android åpner for søksmål

Nettstedet gizmodo.com har inndelt argumentene i gode og dårlige argumenter, og øverst på listen over gode argumenter er påstanden om at Windows Phone 7-produsenter er beskyttet mot patentsøksmål.

Argumentet er relativt godt rotet i virkeligheten, etter at Apple tidligere i år saksøkte HTC med bakgrunn i blant annet måten man skrur av skjermlåsen med en "låsekloss".

At Windows Phone 7 skal støtte utvidelser og endringer gjennom et enkelt "plugin"-basert system fremheves også. Microsoft hevder at siden dette mangler i Android kreves det mye utvikling og tid fra tegnebrettet til ferdig Android-telefon. Det forårsaker også trege oppdateringer, ifølge programvarekjempen.

Det siste av Microsofts gode argumenter er ifølge Gizmodo at Windows Phone 7 støtter automatisk testing av programvare, slik at kvalitetssikring og utluking av feil går unna raskere og billigere enn for Android-telefoner.

- Drivertrøbbel tar tid

I båsen for ikke fullt så gode argumenter har Gizmodo plassert Microsofts påstand om at driverutvikling og tilpasning tar store mengder tid for produsenter av Android-telefoner.

Argumentet holder ikke nødvendigvis vann fordi mobilprodusenter ofte ønsker å tilpasse produktet til sin egen produktportefølje. Ved å ha menyer og brukeropplevelser som likner på hverandre fra telefon til telefon, sikrer de at kundene som kommer igjen kjenner seg igjen.

Lisenskostnader på viktig tredjeparts programvare trekkes også frem. Like fullt er det opp til hver enkelt produsent å avgjøre hva som skal til for at et produkt skal bli levedyktig, og det er ikke sikkert at full Office-støtte når opp når slikt skal prioriteres.

- God brukeropplevelse krever tilpasning av Android

Microsoft hevder også at produsenter av Android-telefoner må bruke store mengder penger på å lage en brukeropplevelse som er sammenliknbar med Metro UI som er grensesnittet i Windows Phone 7.

Selv om det ikke fins veldig mange Android-modeller i salg i dag med helt rent Android-grensesnitt, fins det veldig mange der ganske få endringer er gjort. Om produsentene av disse hadde ønsket å selge telefonene med Androids eget grensesnitt hadde dette neppe vært noe stort problem. Endringene gjøres like fullt ofte for at telefonene skal skille seg ut.

WP7 lar seg ikke tilpasse

Dermed kan argumentet fort slå tilbake på Microsoft selv, ettersom grensesnitt og brukeropplevelse i Windows Phone 7 i utgangspunktet er låst. Produsenter vil ikke få lov til å gjøre like omfattende endringer som vi har sett med Sense eller Touch Wiz i Windows Mobile.

Det skal dog sies at også Google jobber for å gjøre denne typen svært omfattende endringer overflødige i kommende utgaver av Android.

(Kilder: businessinsider.com via gizmodo.com)

annonse