Tek.no

Nyhet

Varsler om biovåpen

15 Aug 2005 15:05
annonse

Vi bruker stadig mobiltelefonen til flere ting. Det er ikke noe problem å få tak i mobiltelefoner som gjør alt fra å måle blodtrykket, passe på steika på grillen og skremme vekk myggen for deg.

Nå kan det se ut som om mobiltelefonene også får en rolle i kampen mot biologiske våpen.

Allerede i dag brukes trådløse sensorer rundt omkring i verden for å hjelpe oss å kontrollere for eksempel forurensning og radioaktiv stråling.

En ulempe med disse sensorene er at de er dyre i drift. Mange av landene som har størst behov for sensorene får derfor problemer med å holde de ved like.

Studenter og professorer ved Berkley-universitetet i California jobber nå for å finne en løsning som er mer kostnadseffektiv og mer lettvint å benytte.

annonse

Én dollar per sensor
Den nye metoden går ut på å plassere sensorer inne i mobiltelefoner. I tillegg til å varsle om forurensning og radioaktiv stråling, vil en slik sensor kunne varsle eieren om blant annet forskjellige biologiske angrep.

I praksis vil dette si at et biologisk angrep kan oppdages mye raskere, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense omfanget av skadene.

Det endelige målet er å kunne produsere sensorer som ikke skal koste mer enn én dollar ekstra.

I følge Computerworld er et par aktører allerede interessert i konseptet, selv om det kun er på forskningsstadiet foreløpig.

(Kilde: Computerworld)

Les også
Trådløs grillassistent
Les også
Menneskets beste venn
Les også
Et voktende øye
annonse