Ikke fare for hjernekreft

427 dansker med hjernesvulster og 822 uten hjernesvulster er blitt spurt om mobilvaner deres i den ene undersøkelsen.

- Resultatene viser tydelig at mobiltelefoner ikke øker risikoen for å utvikle kreft i hjernen, sier Christoffer Johansen, overlege i Kræftens Bekæmpelse, til Mediawatch.dk.

Kjenner ikke til langtidsvirkningene Undersøkelsen viser også at det ikke er flere tilfeller av svulster på den siden mobiltelefonen blir holdt. I en annen stor fellesnordisk undersøkelse er konklusjonene de samme.

– Denne undersøkelsen viser meget tydelig at bruken av mobiltelefonen ikke øker risikoen for å utvikle hjernesvulst, sier forsker Christopher Johansen

Undersøkelsen sier ikke noe om mobiltelefoner kan ha en skadelig effekt på lengre sikt, da mobiltelefoner ikke har vært i bruk i Danmark mer enn i omkring 20 år. Men Christoffer Johansen mener at det ikke er grunn til bekymring.

- Da vi ikke ser noen tendens til økt risiko for kreft i hjernen siden mobiltelefonene dukket opp for omkring 20 år siden, har jeg vanskelig for å forestille meg at bruken av mobiltelefoner skulle være en vesentlig risikofaktor for å få kreft i hjernen, forklarer Christoffer Johansen på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Nordisk undersøkelse med samme resultat I en annen stor og fellesnordisk undersøkelse hvor Kræftens Bekæmpelse var de danske representantene er konklusjonen den samme. Her har man undersøkt hva som kan ligge til grunn for den lille stigning i forekomsten av kreft i hjernen som man generelt har sett i hele Norden fra 1969 til 1998. Alle Nordens 22 millioner innbyggere har tatt del i undersøkelsen.

Ved å sammenligne data fra de nordiske landenes unike kreft- og CPR-registre har man funnet ut at den stigningen man ser er begrenset til perioden fra sent på 70-tallet til starten av 80-årene, og da før mobiltelefonen ble allemannseie.

Stigningen skyldes trolig at man i denne perioden har fått bedre utstyr for å stille diagnoser ved denne typen sykdom.

Den nye undersøkelsen er en del av den såkalte Interphone-studien, som er en stor europeisk undersøkelse hvor 14 land deltar. Sverige og Danmark er de første to landene som har levert resultater til denne undersøkelsen. Undersøkelsen skal blant annet offentliggjøres i det amerikanske, vitenskapelige tidsskriftet Neurology.

Til tross for funnene som er gjort til nå, råder Christoffer Johansen folk til å være forsiktige med mobiltelefonene.

- Da kun tiden kan vise om vi har rett, er vår anbefaling at barn, unge og voksne skal benytte seg av håndfrie sett når de snakker i mobiltelefonen, noe som også er den offisielle anbefalingen fra helsemyndighetene, sier han.

Les også
Modig med mobil
Les også
Passer på over GPRS
Les også
Mobil for blinde
annonse