Tek.no

Nyhet

Nytt lovforslag krever høyere sikkerhet

4 Juli 2005 13:00

Det er nesten blitt dagligdags å lese om svindel med kredittkort og stjålne personopplysninger. En av de siste sakene, som også involverte nordmenn, var omfattende: Personopplysninger fra omkring 40 millioner mennesker ble stjålet fra flere kredittkortselskap i USA. Saken er nå under etterforskning av FBI.

Det er helt avgjørende for kredittkortselskapene at de har kundenes tillit, og det er klart at slike episoder vekker bekymringer hos disse.

To senatorer har derfor nå kommet med et lovforslag som et svar på disse hendelsene. Lovforslaget tar som utgangspunkt den økende bekymring disse skaper blant folk flest.

Helt konkret tar lovforslaget for seg krav til kredittkortselskaper eller andre som oppbevarer og håndterer slike opplysninger. Dette innebærer blant annet at selskapene må sette i gang et eget sikkerhetsprogram der vurdering og kontroll av risiko er en sentral faktor. Videre må selskapene fokusere på opplæring av ansatte, gjennomføre sårbarhetstester og sørge for at underleverandører følger opp dette.

Ved å få til en slik nasjonal standard håper senatorene at tilsvarende episoder blir færre i fremtiden. De håper også på at dette kan være et klart signal til folk flest om at deres opplysninger tas godt vare på.

Reaksjonene fra kredittkortselskapene har vært positiv. Hvorvidt et slikt amerikansk lovforslag får motstykker i tilsvarende norske lovforslag, er uvisst. Det vil uansett styrke sikkerheten når man handler på nettet med kredittkort, i og med at mange nordmenns opplysninger ligger lagret hos de store kredittkortselskapene.

(Kilde: InformationWeek)

Les også
Cisco måtte nullstille passord
Les også
Debatt: Hvem har ansvaret?
Les også
Utbrudd av trojanske hester treffer nettverk verden over
Les også
50 prosent infisert etter 12 minutter
Les også
Om personopplysninger og datasikkerhet
annonse

Les også