Til hovedinnhold

Slik hindrer du at Facebook påvirker karrieren din

Følg noen enkle regler, så slipper du å angre.

iStock/18798126

Artikkelen «feil bruk av Facebook kan være oppsigelsesgrunn» fikk forumet til å koke, og mange etterlyste hvor grensen går mellom arbeidsgiverens krav om lojalitet og den ansattes personlige ytringsfrihet.

Dette er en svært aktuell problemstilling for alle som er i jobb. På den ene siden oppfordrer arbeidsgiveren deg til å delta aktivt på nettet for å profilere bedriften, og på den andre siden kan du risikere smekk på fingeren og oppsigelse om han eller hun tråkker feil.

Vi har snakket med Stein Arne Nistad som har utgitt boken «Katt i treet, hvor skal jeg gå? Sosiale medier og relasjonssamfunnet». Allerede i tittelen understrekes det at det ikke finnes enkle og endimensjonale svar på hvor grensene går mellom offentlighet, jobb, privatliv og ytringsfrihet.

Stein Arne Nistad er leder for Dataforeningens faggruppe for sosiale medier og direktør i Itera Gazette.

Må beskyttes mot seg selv

I sosiale medier opptrer vi som privatpersoner samtidig som vi har roller i forhold til jobb og andre posisjoner. Derfor mener Nistad det er svært viktig at virksomheten etablerer retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre på Facebook, Twitter, og så videre. Men samtidig understreker han at disse retningslinjene bør utformes slik at de formidler holdninger, begrunnelser og god praksis mer enn formelle regler.

I dette perspektivet blir retningslinjene minst like viktige for den ansatte som for arbeidsgiveren. På nettet er veien mye kortere mellom ide og publisering enn tidligere, da avisens debattredaktør refuserte de villeste artiklene før de kom på trykk. Men mens en avis for noen år siden gikk i søpla dagen etter, er virkningene av det du gjør på nettet svært langsiktige. I etterkant er du kanskje ikke så glad for bildene du la ut som 15-åring, eller det du lastet opp fra mobilen i fylla, eller da du skrev i sinne. Spesielt ikke når du skal søke jobb, eller kanskje stiller som stortingsrepresentant.

Med en holdning eller en god praksis mener Nistad regler som gjør en bevisst på hva en gjør på nettet og hvordan en framstår. Eksempler på personlige regler basert på retningslinjer, kunne for eksempel være å aldri poste når en er sint, aldri poste noe negativt om andre, ikke legge ut noe når en er ute av seg og deprimert, og så videre.

Nistad mener at de fleste arbeidsgivere har interesse av at de ansatte ytrer seg i mediene. Mange forventer at ledere profilerer seg og bedriften, men for dem kan fallhøyden være stor om de tråkker feil. Noen bedrifter vil også ønske at for eksempel teknisk personell eller andre fagfolk markerer seg i diverse fagfora, eller at andre ansatte fronter jobben på en fordelaktig måte.

Han presiserer at grensen mellom hva som er personlig ytringsfrihet og hva arbeidsgiver har noe med, ikke er endelig gitt:

– I Norge har vi ytringsfrihet, men vi er samtidig underlagt norsk rett. Det vil si at vi er underlagt lov om personvern, om æreskrenkelser, og så videre. Dette berører også forholdet til arbeidsgiver. Å snakke om sjefen som en drittsekk er en dårlig idé, fordi det både berører personvern og arbeidsforholdet ditt.

Boken «Katt i treet. Hvor skal jeg gå?» setter fokus på ansvar og fallgruver i sosiale media.

Sunn fornuft ingen rettesnor

– Her er det viktig for arbeidsgiveren å finne det riktige regelverket. Det kan være nyttig å regulere det som har med innhold i arbeidsrelasjonene å gjøre, slik som å ikke røpe forretningshemmeligheter, ikke skrive om arbeidsforhold, kollegaer, og så videre. Egentlig dreier det seg bare om sunn fornuft, men erfaringsmessig viser det seg at det ikke alltid er nok, forteller Nistad.

Nistad viser her til Brian Solis som er guru på feltet. Solis mener de som nøyer seg med å appellere til «common sense» uten klare retningslinjer gjør en feil, fordi «common sense is very uncommon». Sunn fornuft er med andre ord noe svært subjektivt, og å overlate vurderingen til den sunne fornuften kan føre til at mange oppfører seg dummere en man skulle tro var mulig.

– Meningen med retningslinjer er ikke at de skal være hindrende, men at de skal være beskyttende, både for deg som person og for bedriften du jobber i. Retningslinjene må derfor ikke være så detaljerte at de blir begrensende og vanskelige å håndheve. Den vanlige oppfatningen er at arbeidsgiver ikke kan regulere annet enn det som går på arbeidsforholdet. Da snakker vi om å avsløre hemmeligheter eller delta i diskusjoner om arbeidsforholdet som hører hjemme i virksomhetens egne kanaler, sier Nistad.

Det man gjør på sosiale medier er underlagt norsk lov, påpeker du. Det kunne også omfatte personlige meninger som er i strid med hva som er allment akseptert. Hvor går grensen i forhold til arbeidsgiveren?

– At noe er ulovlig kan være en oppsigelsesgrunn om det kan knyttes til arbeidsforholdet. Men man får ikke sparken hvis man fyllekjører. Sammenblandingen der ulovlige ytringer kan knyttes til deg og arbeidsforholdet ditt, slik at du skader virksomheten med din opptreden, kan imidlertid være oppsigelsesgrunn, avslutter han.

annonse