Til hovedinnhold

Nå skal norske nettpirater tas

Det endelige forslaget til ny piratlov er lagt frem.

Hardware.no

Som Hardware.no kunne melde i forrige uke, ville kulturdepartementet denne uken legge frem et forslag til endring av åndsverkloven. Klokken 12. i dag la kulturminister Hadia Tajik frem forslaget for Stortinget.

– Forslaget gir rettighetshaverne bedre verktøy for å håndheve opphavsretten på internett. Samtidig ivaretar forslaget andre tungtveiende hensyn som håndhevingen berører, slik som personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturminister Hadia Tajik.Foto: Ilja C. Hendel

IP-samling uten konsesjon

Hvis Stortinget godkjenner regjeringens forslag, vil rettighetshavere få mulighet til å registrere IP-adresser som er benyttet til opphavsrettskrenkelser. Slik skal de kunne føre bevis for at rettighetene deres er krenket.

Rettighetshaverne vil ikke behøve å hente inn konsesjon fra Datatilsynet for å foreta slik registrering. Istedet plikter de å melde fra når de går i gang med innsankingen, og Datatilsynet vil få anledning til å kontrollere overvåkingen.

Under høringen var dette et punkt som en rekke organisasjoner var sterkt kritiske til, men synspunktene til interesseorganisasjonene for blant annet film- og musikkbransjen veide altså tyngst for departementet. Forslaget om å opprette en varselbrevordning, som foreningen Norwegian UNIX User Group omtalte som «trusselbrev», blir det imidlertid ikke noe av i denne omgang.

Fra tvistelov til åndsverklov

I tillegg vil rettighetshavere kunne gå til domstolene for å få utlevert informasjon om hvem som står bak et internettabonnement som kan knyttes til IP-adresser de har registrert.

Høyesterett har fastslått at rettighetshavere kan få utlevert slike opplysninger etter reglene i tvisteloven, og kulturdepartementet kaller den nye åndsverkloven en klargjøring av denne adgangen. I en pressemelding sier de at terskelen for utlevering av slike opplysninger ikke senkes.

– Nå må loven tilpasses den digitale utviklingen, også når det gjelder håndheving av rettigheter. Det gjør vi med de nye forslagene, sier kulturminister Hadia Tajik til NRK.

Les også: 20-åring avslørt for fildeling »

Åpner for blokkering

Med den nye loven kan nettsider som The Pirate Bay blokkeres.

Den tredje hoveddelen av lovforslaget går ut på at domstolene kan pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder hvor opphavsrett krenkes i grove tilfeller. Kulturdepartementet sier at terskelen for slik blokkering vil være svært høy, og både internetttilbydere og det aktuelle nettstedet skal få anledning til å uttale seg om saken.

I en pressemelding uthever departementet at det må være tale om nettsteder som i stort omfang inneholder materiale som åpenbart krenker opphavsretten. Dersom disse vilkårene er oppfylt, skal domstolen foreta en bred interesseavveining for å vurdere om pålegg om slik blokkering bør gis.

Les også: Dette synes partiene om piratloven »

Offentlig sensur

Domstolen skal her veie de berørte interessene mot hverandre, og det skal tas hensyn til informasjons- og ytringsfriheten. Det understrekes også at man skal vise stor varsomhet ved pålegg om blokkering, og dette våpenet skal forbeholdes de mest alvorlige tilfellene.

– Samlet sett ivaretar regjeringens forslag en god balanse mellom behovet for å beskytte dem som skaper, og hensynene til personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet, sier kulturministeren.

En rekke interesseorganisasjoner stiller seg imidlertid svært skeptiske også til blokkerings-delen av lovforslaget. IKT-Norge uttrykte sine motforestillinger i sitt høringssvar, og mener blokkering av nettsiden minner om offentlig sensur.

– Det er noen år siden myndighetene sluttet å sensurere film ved å klippe bort scener de ikke likte. Nå får vi antakelig en slik ordning på nettet, sier direktør for internett og nye medier i IKT-Norge Torgeir Waterhouse til NRK.

Hardware.no følger saken.

Les også: Dette er utkastet til Norges nye piratlov »

(Kilde: Pressemelding, nrk.no)

annonse