Til hovedinnhold

Verdens mest avanserte forskningsmaskin blir enda bedre

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider får stor oppgradering.

CERN

Partikkelakseleratoren «Large Hadron Collider» (LHC), ofte kalt verdens mest avanserte forskningsverktøy, har stått bak viktige vitenskapelige oppdagelser. Nå får den påkostede maskinen en stor oppgradering som gjør den enda mer effektiv i sin søken etter å besvare de store spørsmålene.

Oppgraderingen redegjøres for i en pressemelding som CERN publiserte nylig, og har fått navnet «High-Luminosity LHC». Den er resultatet av flere års arbeid, og har nå gått inn i den neste fasen.

Som navnet antyder består «High-Luminosity LHC»-oppgraderingen kort fortalt i en kraftig økning av den såkalte «luminosity»-faktoren til partikkelstrålene. Dette er en faktor som angir antallet partikler som kolliderer innenfor et gitt tidsrom.

10 ganger flere kollisjoner

Oppgraderingen vil øke denne faktoren med 10, noe som altså betyr at LHC-akseleratoren vil levere 10 ganger flere partikkelkollisjoner enn tidligere.

Som CERN peker på er oppdagelser innen partikkelfysikk i stor grad basert på statistikk, og med et vesentlig høyere datagrunnlag vil sjansene for å finne hittil uoppdagede partikler eller prosesser dermed øke drastisk med den nye oppgraderingen.

Oversikt som viser hva oppgraderingen skal bestå i. Foto: CERN

Ifølge CERN vil «High-Luminosity LHC» bidra til å flytte grensene for den menneskelige forståelsen av kvantefysikken, og gi muligheter til å bevege seg bortenfor den såkalte «standardmodellen». Standardmodellen er den rådende beskrivelsen av de grunnleggende naturkreftene fargekraft, svak kjernekraft og elektromagnetisme, og av elementærpartiklene.

Vil gi bedre innsikt i «gudepartikkelen»

Ikke minst vil oppgraderingen også gjøre det mulig å studere den mystiske Higgs-partikkelen, populært kalt «gudepartikkelen», i langt større detalj enn tidligere. Denne partikkelen ble først oppdaget av LHC i 2012, og ved hjelp av oppgraderingen vil LHC kunne produsere 15 millioner Higgs-partikler i året, mot kun 1,2 millioner som ble produsert til sammen mellom 2011 og 2012.

Rent maskinvaremessig består oppgraderingen blant annet av 12 superledende, kvadrupole magneter som skal fokusere strålene, og nye såkalte kollimatorer, som er noen slags «linser» som samler strålene sammen til én «bunt». Mer informasjon kan du finne hos CERN.

LHC skal nå få en seriøs utfordrer:
Kina skal nemlig bygge sin egen partikkelakselerator som blir mye større enn LHC »

annonse