Til hovedinnhold

Halvparten av verden på Internett

Mobile bredbånd er den store pådriveren.

Det er den internasjonale standardorganisasjonen ITU (den internasjonale teleunionen) som kommer med ferske anslag over brukertall for Internett.

Innen utgangen av året er anslaget 3,2 milliarder brukere, og av disse er to milliarder i vekstøkonomier.

Gjør verden mer mobil

Mengden mobiler med teleabonnementer er på den andre siden snart par med antall innbyggere i verden. Antallet abonnementer passerer 7 milliarder dette året.

Det er den mobile tilkoplingen som er mest relevant for internett globalt. Ikke overraskende er bruksgraden av dette i Europa og US på 78 prosent. I verden er mobil-3G-bredbåndsdekning 69 prosent. Dette er riktignok et urbant fenomen – i spredtbygde strøk er dekningen kun 29 prosent.

De fleste av verdens innbyggere bor i byer. Dette har vært normalen siden 2010 i verden, siden 1950 i Norge, i følge Store Norske Leksikon. Unntaket er Asia og Afrika, der landsbygda fortsatt er normalen.

Lavest dekning av mobilt bredbånd er det blant kundene i Afrika, der bare 17,4 prosent av de 1,2 milliarder innbyggerne har dekning. Variasjonen er stor blant de 54 statene på kontinentet.

Den totale internettilgangen i en eller annen form i modne økonomier vil være rundt 80 prosent. For vekstøkonomier er dekningsgraden anslått til 34 prosent, melder BBC.

Avgjørende for verdens tusenårsmål

Veksten siden tusenårsskiftet har vært formidabel. Rundt 400 millioner hadde internettilgang den gang, en åttendedel av de vi har nå femten år seinere.

Dette settes nå i sammenheng med at FNs tusenårsmål for utvikling fram til 2015 har gitt svært gode resultater.

– Gjennom de siste femten årene har IT-revolusjonen drevet global utvikling med en styrke vi aldri har sett før, poengterer Brahima Sanou, direktør for telekommunikasjonsutvikling i ITU.

– IT vil spille en enda viktigere rolle i utviklingen etter 2015. Da skal flere bærekraftige mål oppnås alt mens verden beveger seg til et digitalt samfunn.

Velstand kommer mobilt

Internett er fortsatt en velstandsindikator. Blant de 940 millioner som bor i de 48 landene som ifølge FN er «minst utviklet», er det bare 89 millioner, 9,5 prosent, som regnes som Internett-brukere. Dette omfatter land som Nepal, Afghanistan, Samoa og Mozambique. Bare 29 av disse landene ligger i Afrika, 8 i Asia og resten i Stillehavet og Sør-Amerika.

Tall fra Forrester anslår at det vil være i overkant av to milliarder PC-er i bruk i slutten av året. Det tyder på at de fleste nye nettbrukerne bruker mobiler, nettbrett og smartmobiler når de kopler seg til resten av Verden.

LES OGSÅ:

annonse