Til hovedinnhold

– Gjør det umulig for meg å reise

Edvard Snowden holdt pressekonferanse i Moskva.

The Guardian

Det var vært mange nyheter om NSA-varsleren Edward Snowden den siste tiden, nå senest i forbindelse med asyltilbudene han har fått fra flere land og avslaget han fikk fra Norge på formelt grunnlag.

Det har imidlertid gått en god stund siden vi hørte fra hovedpersonen selv, som for tiden oppholder seg i et nøytralt «ingenmannsland» i transittområdet på Moskva-flyplassen. Som blant andre Ars Technica skriver åpnet han munnen igjen på fredag, i en uformell pressekonferanse hvor Snowden leste opp en kort uttalelse til et utvalg pressefolk og representanter for menneskerettighetsorganisasjoner.

Ønsker fritt leide til Sør-Amerika

I uttalelsen sa Snowden blant annet at han aksepterer samtlige av tilbudene han har fått fra de sør-amerikanske landene, og at han nå har offisiell status som asylant i Venezuela.

Dermed er Snowden i utgangspunktet trygg, men i uttalelsen peker han på at de som nå er ute etter ham har demonstrert vilje og evne til å omgå loven, noe som gjør reisen over Atlanterhavet utrygg:

– Denne lovløsheten gjør det umulig for meg å reise til Sør-Amerika for å nyte asylantstatusen jeg har fått der, i henhold til våre felles rettigheter. Mektige staters villighet til å handle utenfor lovverket representerer en trussel mot oss alle, og må ikke få anledning til å lykkes, sa Snowden under pressekonferansen.

I lys av dette ba han menneskerettighetsorganisasjoner om hjelp til å sørge for fritt leide ut av landet, og han ønsket også å søke om asyl i Russland på nytt til han får garantier om en sikker reise.

Plikt til å bryte loven

Edward Snowden benyttet også anledningen til å bekrefte at han overhodet ikke angrer på noen av sine handlinger, selv om valget har kostet ham svært mye.

– Jeg tror på prinsippet som ble formulert i Nürnberg i 1945: Individer har en internasjonal plikt som er større enn den nasjonale plikten til å adlyde. Derfor har enkeltborgere en plikt til å bryte nasjonale lover for å hindre forbrytelser mot fred og menneskeheten, sa Snowden i uttalelsen sin.

Han pekte også på at overvåkningen er et direkte brudd på den amerikanske grunnloven, men likevel gjort lovlig gjennom hemmelige rettsavgjørelser som offentligheten aldri får se. Dette bryter med grunnleggende rettferdighet, ifølge NSA-varsleren. Hele uttalelsen ble publisert på WikiLeaks og kan leses her.

NSA allierte seg med flere IT-aktører:
Dette gjorde Microsoft for å la NSA overvåke deg »

(Kilder: The Guardian, Ars Technica)

annonse