Til hovedinnhold

IT-gigantene har sett seg lei på overvåkning

Sender åpent brev til Obama og den amerikanske kongressen.

IT-gigantene Microsoft, Apple, AOL, Facebook, Google, Linkedln, Twitter og Yahoo går nå sammen for å rette søkelyset mot lovverket rundt offentlig overvåkning og praksis. I et åpent brev oppfordrer de sammen president Barack Obama og den amerikanske kongressen til å ta ansvar.

«Folk vil ikke bruke teknologi de ikke stoler på. Myndighetene har satt denne tilliten i fare, og regjeringen må bidra til å gjenopprette den», skriver Microsofts juss-direktør Brad Smith.

Setter hardt mot hardt

Selskapene har opprettet en egen nettside, der hvem som helt kan gå inn å lese deres synspunkter. Her stilles det blant annet krav til at myndighetene må gå via en domstol for å kunne hente ut brukeropplysninger, og at den pågående massive innsankingen av informasjon må stoppe.

«Vi forstår at lands myndigheter har en plikt til å beskytte sine borgere. Men denne sommerens avsløringer har understreket viktigheten av å reformere myndighetenes overvåkingspraksis over hele verden» står det i brevet.

Vil kryptere hardere

Brad Smith har allerede tatt til orde for at det vil bli nødvendig for Microsoft å legge på kraftigere kryptering for å holde myndighetens søkelys unna selskapets kunder. I brevet til amerikanske myndigheter poengteres det at selskapene vil ha økt fokus på datasikkerhet i fremtiden.

«For vår del er vi fokusert på å beholde brukernes datasikkerhet – ved å benytte det nyeste av krypteringsteknologi for å hindre uautorisert overvåkning på våre nettverk, og ved å skyve tilbake på forespørsler fra myndighetene for å sikre at de er lovlige og rimelige i omfang» heter det i brevet.

Legger fem prinsipper til grunn

På den nyopprettede nettsiden legger selskapene frem fem prinsipper som de alle stiller seg bak:

  1. Begrense myndighetenes mulighet til å samle inn brukernes informasjon
  2. Etterrettelighet og ansvarlighet
  3. Åpenhet om myndighetens krav
  4. Respektere fri fly av informasjon
  5. Unngå konflikter mellom forskjellige lands myndigheter

Du kan lese teksten i sin helhet på nettsiden selskapene har laget.

Microsoft har allerede gått hardt ut mot amerikanske myndigheter
De likestiller snokingen med cyberangrep »

(Kilde: Pressemelding)

annonse