Til hovedinnhold

300 Mbit/s til mobilen

Ericsson og Qualcomm har testet neste generasjon mobilnett.

Shutterstock / 134456159

Dagens raskeste LTE-nett (4G) opererer med en makshastighet på 100-150 Mbps (megabits per sekund). Nå jobbes det med neste generasjon med enda høyere hastigheter.

Ericsson og Qualcomm har testet mobilbredbåndshastigheter på opptil 300 Mbit/s i den australske operatøren Telstras nett. Men selv om de to teknologileverandørene og utstyrsprodusentene har oppnådd denne svimlende hastigheten på sitt mobilbredbånd, betyr ikke det at vi kan forvente samme fart her hjemme med det første.

Les også: Nå får du 4G på T-banen

Hvilken fart våre hjemlige mobiloperatører leverer kundene, avhenger både av hvilke hastigheter de ønsker å tilby og hvilken generasjon av teknologien de tar i bruk.

Det Ericsson, Qualcomm og Telstra har gjort, er å benytte nettverksutstyr og modemer som støtter det som kalles kategori seks i standardene for LTE. I dagens smartmobiler og modemer med LTE-støtte er det stort sett støtte for kategori tre, som gir opptil 100 megabit per sekund i nedlastingshastighet.

Enkelte nyere mobiler støtter også kategori fire, hvilket gir 150 Mbit/s. Kategori tre og fire var definert i 3GPPs «release 8» fra 2008 der LTE ble definert, mens kategori fem og seks ble definert i «release 10» fra 2011 som inneholdt flere standarder for LTE-Advanced.

Slår sammen frekvensbånd

Årsaken til at det er mulig å oppnå så mye som 300 megabit per sekund, er at både nettverket og brikkesettet i modemene støtter bruk av flere frekvensbånd samtidig. Dette er teknologier definert i neste generasjon av LTE-standarden, LTE-Advanced.

Ifølge en pressemelding fra Ericsson støtter deres nyeste programvare for mobilnettet alle båndbredde- og frekvenskombinasjoner opp til samlet 40 MHz. I tillegg benyttes lastbalansering for å forbedre utnyttelsen av frekvensressursene.

Kategori seks benytter to eller fire såkalte mimo-antenner (multiple-input and multiple-output), og støtter i tillegg til 301,5 Mbit/s nedlastningshastighet også 51 Mbit/s opplastingshastighet.

Opplevd hastighet

For at den enkelte LTE-abonnent skal oppleve noe i nærheten av disse topphastighetene, må mobilnettet være oppgradert, mobilprodusentene må ha tatt den nye generasjonen brikkesett i bruk, og mobiloperatørene må ha tilstrekkelig båndbredde på basestasjonene.

I tillegg til at abonnementene selvsagt må være åpnet for toppfart og det ikke må være for mange andre brukere på samme sted samtidig. Og som vanlig vil fjell, husvegger og hastigheten brukeren beveger seg med spille inn.

Det er altså snakk om teoretiske topphastigheter. Likevel er det interessant å notere seg slike tester, fordi det antyder hvilke hastigheter kundene vil kunne oppleve noen år fram i tid, når mobiloperatørene har tatt i bruk nyvinningene. Erfaringsmessig vil brukerens opplevde hastighet i mobilnett ligge på 15-30 prosent av den teoretiske, altså i dette tilfellet mellom 50-90 megabit per sekund.

Ikke dårlig det heller, fra et mobilnett.

Les også: Noen få brukere står for halvparten av 4G-trafikken

annonse