Nyhet

«Historisk» avgjørelse kan gjøre wi-fi mye bedre

Men i Europa er reglene fortsatt ikke klare.

Rutere med Wi-Fi 6 har såvidt rukket å komme på markedet før en ny utvikling er på trappene. Med Wi-Fi 6E vil ruterne kunne bruke frekvensene i 6 GHz-spekteret.

Når du kobler den bærbare PC-en eller mobilen til det trådløse nettet hjemme, er det én av to frekvenser som brukes: 2,4 eller 5 GHz. Torsdag stemte imidlertid den amerikanske kommunikasjonsmyndigheten FCC for å åpne opp for nye frekvenser til ulisensiert bruk, nemlig frekvenser i 6 GHz-spekteret.

I en melding skriver Wi-Fi Alliance, som står bak dagens wi-fi-standarder, at FCC på denne måten har åpnet flomportene til nye fordeler ved wi-fi. De kaller avgjørelsen historisk.

Overfor Bloomberg omtaler Wi-Fi Alliance-president Edgar Figueroa utviklingen som om vi har «vokst opp i sykkelæraen og nå får tilgang til ordentlige motorveier».

Mer kapasitet

Å åpne for 6 GHz kan først og fremst gjøre kapasiteten i det trådløse nettet høyere. Frekvensene FCC har vedtatt å åpne er nemlig på totalt 1200 MHz, som er fem ganger så mye som frekvensene som i dag er tilgjengelige for wi-fi. Flere frekvenser betyr at de mange ruterne i et leilighetsbygg for eksempel kan spre seg utover frekvensene i langt større grad, og dermed forstyrre hverandre mindre.

I teorien vil wi-fi 6 GHz ha samme teoretiske topphastighet som wi-fi på 5 GHz, nemlig 9,6 Gbit/sek, men i praksis bør de opplevde hastighetene være høyere. Den store og sammenhengende frekvensbolken åpner nemlig opp for at rutere kan benytte 160 MHz brede kanaler i mye større grad enn før, noe som enkelt fortalt kan oversettes til høyere hastigheter og at flere kan få tilgang til dem samtidig.

6 GHz må for øvrig ikke forveksles med Wi-Fi 6-standarden, som kun benytter seg av 5 GHz. 6 GHz vil imidlertid bli en del av en utvidet Wi-Fi 6-standard kalt Wi-Fi 6E, og sertifiseringene for denne vil kunne være klare i begynnelsen av 2021, melder Wi-Fi Alliance.

6 GHz vil eksistere sammen med dagens 2,4- og 5 GHz-bånd, og Wi-Fi 6E-ruterne vil kunne tilby alle frekvensene samtidig. Vi vil tro det blir enda vanligere enn i dag med såkalte «Smart Connect»-løsninger, hvor ruteren i praksis bestemmer hvilket bånd du skal være tilkoblet basert på tilkoblingsstyrken. Det gjør at du slipper å forholde deg til ulike nettverksnavn for de ulike frekvensene.

Ikke ferdigstilt i Europa

Foreløpig er det litt uklart når og om 6 GHz-båndet vil bli tatt i bruk til wi-fi i Europa, forklarer fungerende avdelingsdirektør Espen Slette i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Det pågår nå et arbeid som ser på de tekniske vilkårene for at dette skal være mulig i Europa, og sluttrapporten herfra skal komme frem mot sommeren. Det er et arbeid vi følger tett også her i Norge, sier Slette.

Fungerende avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forteller at arbeidet med å åpne 6 GHz-frekvensene er i sluttfasen også i Europa.

I dag brukes 6 GHz-frekvensene til såkalt radiolinje (en form for «trådløs fibertilkobling» som brukes for å mate TV- og radiosendere og mobilmaster med signaler på steder hvor det ikke er økonomisk forsvarlig eller mulig å trekke kabler), og det er de tekniske kravene for at disse tingene skal kunne sameksistere som EU nå utreder.

– Dette er et viktig bånd som brukes til viktige tjenester både i Norge og i resten av Europa. Det vil dermed ha en konsekvens å skulle tilgjengeliggjøre disse frekvensene for andre tjenester, og noe av det man ser på er for eksempel om det er mulig å tillate bruk av 6 GHz utendørs eller kun innendørs, slik tradisjonelle trådløse nett brukes i dag, sier Slette.

I USA vil den vedtatte reguleringen tillate at laveffektsprodukter som rutere vil kunne operere innendørs uten hindringer, mens kraftigere enheter inne og ute vil måtte sjekkes mot FCCs databaser for å unngå interferens med annen infrastruktur. I USA brukes 6 GHz-spekteret blant annet til kommunikasjon for «utilities», altså strømforsyning, vann og avløp og slike ting.

Denne bransjen har derfor protestert kraftig mot at frekvensene frigjøres, men har altså ikke blitt hørt.

Mot slutten av året

I USA anslår man at produkter som tilbyr wi-fi på 6 GHz skal være tilgjengelig i slutten av 2020, delvis fordi produsentene vil kunne lage produkter basert på utkast til den endelige sertifiseringen, slik de gjorde med Wi-Fi 6.

Det tror Slette er litt tidlig for Europas del.

– De tekniske vilkårene skal være klare til sommeren, og deretter blir det en regulatorisk prosess i EU. Når det så er på plass, vil det dessuten ta noe tid å implementere dette. Jeg tror ikke det regulatoriske rammeverket vil være på plass for at man skal kunne plassere ut disse produktene i EU allerede i slutten av 2020, sier han.

EU ser også på en noe mindre del av 6 GHz-spekteret enn USA har gjort, forteller Nkom-direktøren. Det skyldes innvendinger fra flere av medlemslandene.

Les også
Dette bør du gjøre for å få bedre wi-fi hjemme
annonse