Til hovedinnhold

Nå har du langt bedre rettigheter rundt digitale tjenester

Slik funker den nye digitalytelsesloven.

Skjermbilde tatt i forbindelse med en annen sak om økende PC-spill-priser.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selv om forbrukerkjøpsloven i Norge i stor grad beskytter forbrukeres rettigheter ved alt fra retur av produkter og utbedringer av feil, så har det likevel hele tiden vært et «hull» i lovverket. Lovverket har nemlig aldri omfattet digitale tjenester.

Det er derimot i endring, for nå har den nye loven for digitalytelser trådt i kraft.

Digitalytelsesloven trådte i kraft 1. januar i år, og retter seg inn mot alt fra strømmetjenester for film, serier og lydbøker, samt kjøp av apper, programvare og spill.

I likhet med forbrukerkjøpsloven skal den nye loven gi bedre rettsdekning for avvik i en avtale eller kvalitetskrav. Forskjellen er at digitalytelsesloven kun retter seg mot digitale tjenester.

Kan få penger tilbake for mangler ved spill og programvare

– Avvik fra enten avtalen eller generelle kvalitetskrav gir leverandøren rett til å fikse feilene, og hvis det ikke skjer har du rett på pengene dine tilbake, uttaler juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, i en pressemelding.

– De nye reglene lovfester grunnleggende forbrukerrettigheter for et stort antall digitale ytelser, og gjør forbrukerbeskyttelsen dekkende også i digitale flater.

På telefon med Tek trekker Iversen frem et eksempel fra spillverdenen, hvor spillet Cyberpunk 2077, som ved lanseringstidspunkt var av så dårlig kvalitet at Sony til slutt valgte å tilbakebetale penger for kjøp av spillet (samt fjerne det fra spillbutikken), ikke i utgangspunktet har vært dekket av norsk lovverk.

At selskapene selv tar ansvar og velger å betale tilbake penger, eller på annet vis gjøre opp for mangelfulle produkter, er ikke alltid tilfellet. Men nå er det et lovverk på plass som faktisk krever at leverandører følger opp når produkter ikke er som lovet.

... men det er fortsatt hull i lovverket

– Digitalytelsesloven bidrar til å tette et hull i norsk forbrukervern som knytter seg til digitale tjenester, men forbrukervernet er jo ikke komplett, forklarer Iversen til Tek.

– Men vi er på god vei med digitalytelsesloven, presiserer han.

Det er nemlig fortsatt flere aspekter ved forbrukervernet som ikke er dekket. Utover at tjenester som frisørtimer, leasing av bil og treningsabonnementer fortsatt faller utenfor forbrukervernet, så er det i tillegg slik at rettsdekningen for produkter som både er en digital tjeneste, og en fysisk gjenstand, ikke er så nyansert.

Ta Sonos for eksempel. Hele produktet er i praksis dekket av forbrukerkjøpsloven, men loven sikrer deg for eksempel ikke rett til oppdateringer og servertilgang for å sikre at de smarte delene fungerer som de skal.

Forbrukerkjøpsloven er derimot under revidering, og har vært det siden 2019 da EU-direktivet offentliggjorde sine retningslinjer for salg av varer i 2019. Også digitalytelsesloven har sitt utspring i en lovbestemmelse fra EU-direktivet fra 2019.

– Revideringen av forbrukerkjøpsloven vil bringe forbrukervernet inn i det 21. århundret ved å sikre at du får konkrete rettigheter knyttet til de smarte delene smarte produkter, understreker Iversen.

Når revideringen av forbrukerkjøpsloven foreligger vet vi ikke, men vi har sendt forespørselen til Justis- og beredskapsdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Feil i tjenesten og krav på oppdateringer dekkes av loven

Forbrukerrådet opplyser også om at du kan ha rett på erstatning i tilfeller som ikke er direkte knyttet til økonomisk verdi. For eksempel hvis det er en feil i tjenesten som skaper en ulempe for deg.

Det stilles også krav til oppdateringer av tjenestene, samt at disse skal være gratis og at det skal opplyses om at de er tilgjengelige. Skulle det foreligge feil som kan knyttes til manglende oppdateringer, kan dette gi deg rett på tilbakebetaling av penger.

Det er heller ikke er påkrevd at du har betalt for tjenesten digitalt, ei heller hvilken form tjenesten kom i.

– Det er ikke noe krav om at ytelsen lastes ned, og hvis du kjøper spillet eller programvaren på plate eller minnepinne vil loven fortsatt gjelder, sier Iversen.

– Lovverket omfatter også kjøp uavhengig hvordan oppgjøret har skjedd, og stiller således ingen krav til om du har betalt i kontanter, med krypto eller digitalt.

annonse