Til hovedinnhold

Iphone skades lett

En undersøkelse viser at nesten en tredel av alle Iphone-er blir ødelagte innen de to første leveårene. Tallene kommer fra Squaretrade, som tilbyr mobilforsikring. Grunnlaget for undersøkelsen er 10 000 Iphone-eksemplarer.

Over 30 prosent av telefonene blir ødelagt i løpet av to år, men bare 10 prosent ryker som følge av normal bruk. Resten blir ødelagt på grunn av uhell, som at telefonen går i bakken og skjermen knuser.

Færre feil på Iphone

Det er imidlertid lite feil på Iphone i forhold til teleofner fra RIM og Palm. Det er generelt færre feil på Iphone ved normal bruk enn på Blackberry- og Treo-telefoner, med henholdsvs 15 og 20 prosent etter to år.

Når det kommer til rene uhell utmerker Iphone seg. Rapporten hevder at Iphones største svakhet er at den er veldig utsatt for skader. Det er dobbelt så stor sannsynlighet for at en Iphone blir ødelagt som følge av dette enn at den blir ødelagt under normal bruk.

Flest fallskader

Ifølge undersøkelsen skyldes 66 prosent av alle skadene som oppstår etter uhell med Iphone fallskader. Vannskader står for 25 prosent. En stor andel av fallskadene skjer ifølge rapporten etter at telefonen har falt ned av et bord når den vibrerer for innkommende anrop.

Du kan lese hele rapporten her: https://www.squaretrade.com/pages/iphone-reliability-study-06-2009

(Kilde: squaretrade.com)

annonse