Tek.no

Nyhet

Denne uken kommer flyalarmen til mobilen

Ikke bare sirenene som skal ule.

DSB
8 Juni 2020 12:02

To ganger i året, i januar og juni, testes sivilforsvarets varslingssirener. Den neste gangen det ljomer ut fra sirenene plassert rundt omkring i hele landet vil være onsdag den 10. juni.

Problemet er at ikke alle hører dem. Ifølge Helsedirektoratet er det hvert år 14,5 prosent av befolkningen som ikke får med seg flyalarmen.

I år skal det være en løsning på problemet, via en app kalt Flexilarm. Den er utviklet av et norsk selskap med samme navn, med tillatelse fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og vil kunne gi hørselhemmede både taktil og visuell varsling, via henholdsvis vibrering og blinking.

Appen har ikke så mye innhold bortsett fra varslingene som får mobilen til å vibrere og blinke.
Niklas Plikk, Tek.no

– Varsling via mobiltelefon er et nyttig supplement, fordi det kan brukes til langt flere typer hendelser som også hørselshemmede trenger å motta på lik linje med hørende, som for eksempel brann og evakuering. Informasjonen som avleveres kan også være mer detaljert, og man kan avgrense varslingsområdet", forteller Robert Skarsbakk, daglig leder i Flexilarm.

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Døveforbund, Linda Kvaksrud Hansen sier virker å være fornøyd med løsningen:

– Denne løsningen er uhyre viktig for en stor gruppe mennesker, som ofte blir ekskludert fra å motta kritisk samfunnsinformasjon. Dette har vært en kampsak for hørselshemmede i en årrekke. Det blir ofte tatt for gitt at publikum får med seg informasjon basert på lyd, sier hun i en pressemelding sendt ut fra Flexilarm.

Appen er gratis, og er tilgjengelig for både Android og iPhone.

Det er altså førstkommende onsdag at sivilforsvaret skal teste varslingssinerene klokken 12:00.

annonse

Les også