Til hovedinnhold

Svenskene laster ned 3,5 ganger mer enn oss

Sterk vekst i mobildata i Norden, viser ny rapport.

Shutterstock / Anchiy

Bruken av mobile bredbåndstjenester er i sterk vekst i alle de nordiske landene, og det er også stor vekst i den totale datatrafikken over mobilnettet. Det går frem av en ny rapport som er utviklet i fellesskap av teletilsynene i de nordiske landene.

Sverige har det største datavolumet av alle nordiske land, når det korrigeres for forskjeller i antallet abonnementer. Økningen i datatrafikk for Sverige var på 75 prosent fra 2011 til 2012, mens Norge og Danmark hadde en økning på 65 prosent.

Svenskene laster ned 3,5 ganger så mye som oss

Den totale datatrafikken i mobilnett i Sverige og Finland var 3,5 og 3 ganger så stor som i Norge, korrigert for forskjell i antall abonnementer.

I Sverige genererte hver abonnent i gjennomsnitt 12,6 gigabyte i mobile nett i 2012, mens finnene genererte 10,4 gigabyte. I Danmark er tilsvarende tall 5,2 gigabyte, mens det i Norge er 3,6 gigabyte.

Post- og teletilsynet skriver i en pressemelding at årsaken til at svenskene bruker så mye mer datatrafikk over mobilnettet kan ligge i at utbredelsen av fast bredbånd er større i Norge enn i Sverige, når man korrigerer for forskjeller i folketallet. Men selv om utbredelsen er større i Norge, har svenskene raskere fast bredbånd. 12 prosent av alle faste bredbåndsabonnementer i Norge er på 30 Mbps eller mer, mens nesten 30 prosent av svenskene har så rask forbindelse.

Lurer du på om bredbåndsforbindelsen din er rask nok? Prøv vårt Speedometer

(Kilde: Post- og teletilsynet)

annonse