Tek.no

Nyhet

Årets fotoprodukt 2013

Akam kårer de beste av de beste fra året som gikk.

Shutterstock/Elnur
15 Jan 2014 13:51

Kåringen

Vi har lagt et veldig spennende fotoår bak oss og nå har tiden kommet til å premiere de beste av de beste. Her er Akam og Mediehuset Teks kåring av årets fotoprodukter!

Vi har delt kåringen inn i disse kategoriene og kåret en vinner i hver:

Må være innovative
Vi har med dette forsøkt å holde oss til så få men representative kategorier som mulig. Det skal henge høyt å få sitt produkt kåret til årets fotoprodukt, og vi ønsker ikke at kåringen skal preges av noen "alle skal få"-holdning.

Få kategorier

Hvilke kategorier som kåres hvert år kan variere, siden marked og produkttyper stadig endrer seg, men produkter som kåres skal ha det til felles at de skal være lansert i det aktuelle året. De må også være vurdert av juryen som grensesprengende og innovative i positiv forstand. Nytteverdien må altså i høyeste grad være til stede, og finner vi ikke noe produkt som fortjener prisen i en kategori, vil intet produkt få den prisen det året.

Ingen papirlansering
Produktet må i tillegg enten ha kommet på markedet i løpet av året kåringen gjelder for, eller være vurdert dithen av juryen at det er overveiende sannsynlig at det vil komme på markedet i løpet av det påfølgende året. En ren papirlansering holder ikke, med andre ord.

Andreplassen
I mange tilfeller har kampen stått mellom to ulike produkter, og selv om vi kårer bare én vinner i hver kategori er det flere der vi ønsker å gi litt anerkjennelse til de som nesten nådde opp. I slike tilfeller har vi kåret en andreplass, med en kort begrunnelse.

Les også