Tek.no

Nyhet

– Du burde bruke langt mer enn fire punkter

Mange bruker altfor enkle mønsterkoder, sier forsker.

Torstein Norum Bugge, Teknofil.no
24 Aug 2015 10:28

Koder og passord er noe av det viktigste du som teknologibruker forvalter, men overraskende mange av oss slurver med sikkerheten. Det viser også en ny, norsk studie av mønsterlåser, ifølge Ars Technica.

Studien viser at alle stort sett er litt for slepphendte med mønsterutvelgelsen sin, men at spesielt kvinner velger mer usikre mønstre enn sine mannlige motparter.

Halvparten av starter fra samme punkt

Studien ble utført av Marte Løge, en masterstudent i IT ved NTNU. Funnene presenterte hun nylig på konferansen PasswordsCon i Las Vegas, og de viser flere interessante ting:

  1. De fleste av oss velger altfor lette mønstre.
  2. Mønsterkoder er like usikre som vanlige passord.
  3. Kvinner velger stort sett mer usikre mønsterkoder enn menn.

I studien ba Løge en stor testgruppe lage tre forskjellige mønsterkoder til hypotetiske tjenester: én til en shoppingapp, én til en bankapp og én til selve telefonen. Ut ifra over 4 000 forskjellige mønsterbesvarelser, startet 44 prosent fra det samme hjørnet oppe til venstre, mens ytterligere 33 prosent startet fra ett av de andre hjørnene.

Bankmønstrene var gjennomsnittlig langt vanskeligere enn de andre mønstrene. Foto: Marte Løge, NTNU
Slik «bokstavmønstre» var ganske vanlige å bruke. Foto: Marte Løge, NTNU

Omtrent 10 prosent foretrakk å bruke et mønster formet som en bokstav, og da ofte fordi det var den første bokstaven i kjærestens/ektefellens eller et barns navn.

Studien skilte som nevnt også på menn og kvinner, og viser at menn på generelt grunnlag viser mer aktsomhet i sin utvelgelse av mønsterkode. Mens hele 40 prosent av kvinnene i undersøkelsen lagde en kode på usle fire punkter, valgte kun 28 prosent av mennene det samme. 20 prosent av mennene valgte dessuten hele ni punkter, mens kun 12 prosent av kvinnene kunne skryte av det samme.

Slik fordelte resultatene fra forsøkspersonene seg. Menn øverst, kvinner nederst.Foto: Marte Løge, NTNU

Åttepunktskoder minst populære

Med ni eller åtte punkter øker mengden mulige kombinasjoner til 140 704, opp fra «bare» 1 624 med fire punkter. Dette forutsetter selvsagt at en eventuell mobiltyv vet mengden punkter i koden, men det er altså betydelig lettere å gjette seg til hvilken kode du bruker om du kun benytter fire punkter. Slik øker antallet mulige kombinasjoner ettersom du legger til flere og flere punkter:

  • 4 punkter: 1 624
  • 5 punkter: 7 152
  • 6 punkter: 26 016
  • 7 punkter: 72 912
  • 8 og 9 punkter: 140 704

Av en eller annen merkelig grunn var det forsvinnende få som valgte åtte punkter i sin kode – kun 2 prosent av kvinnene og 7 prosent av mennene valgte et slikt mønster.

Uansett anbefaler Løge – foruten å bruke mange punkter – at du unngår å starte i ett av hjørnene, at du bruker så mange punkter som mulig og at du skrur av synlig mønster. Slik sikrer du deg mot mobilinnbrudd. Et annet triks kan være å gni litt der du har sveipet koden etter at du har brukt mønsteret – da får du bort fettmønsteret fingeren etterlater.

Kanskje kan vi klare oss helt uten passord eller mønstre i fremtiden:
Men finnes det gode alternativer til passord? »

(Kilde: Ars Technica)

annonse