Tek.no

Nyhet

Fødselsdagen din kan avgjøre hvilke sykdommer du får

Kjenner du noen som er født i oktober?.

YouTube/montasje
9 Juni 2015 15:55

Forskere fra Columbia University hevder i en ny studie at det finnes en klar sammenheng mellom når på året du er født, og en rekke sykdommer du kan få senere i livet. Det melder Cnet.

Det kan nesten høres ut om astrologisk overtro. Heldigvis ligger det bedre forklaringer en stjernenes posisjon på himmelen til grunn for de ferske forskningsresultatene. Den første utviklingsfasen for nyfødte barn er nemlig svært avgjørende for livet videre. For eksempel kan en tid på året hvor støvmidd er spesielt utbredt føre til at flere nyfødte utvikler astma senere.

Astma-eksempelet har vært kjent siden 2008, fra en mindre studie, men det har nå blitt bekreftet av denne nye, større studien. At barn som er født i november ser ut til å ha større sjanse for å utvikle ADHD, slik en svensk studie konkluderte med i 2012, ble også bekreftet.

I alt fant forskerne ved Columbia University at utviklingen av hele 55 sykdommer kunne knyttes til måneden man er født i.

– Ikke bli nervøs

Sykdomsrisiko, totalt sett, etter fødselsmåned. Foto: YouTube

I studien fikk forskerne tilgang til 1,7 millioner legejournaler fra innbyggere som har bodd i New York. De sjekket 1688 forskjellige sykdommer opp mot fødselsmåneder og sykdomsforløp, og kunne bekrefte 39 tidligere antatte koblinger basert på statistikken. I tillegg fant de 16 nye, hvorav 9 var hjertesykdommer.

De har i hovedsak sett på om måneden man er født i slår signifikant ut på noen sykdommer. Hva som kan være den direkte årsaken har de ikke nødvendigvis svar på riktig ennå, i alle fall ikke for alle sykdommer.

I korte trekk ser det imidlertid ut til at de som er født i oktober og november har trukket det korteste strået. De som derimot er født i enten mai eller juli har tilsynelatende bedre forutsetninger. Disse kjappe konklusjonene kommer likevel med en kraftig advarsel fra forskningsleder Nicolas Tatonetti:

– Det er viktig å ikke bli veldig nervøs av disse resultatene, fordi selv om vi har funnet klare sammenhenger, er er ikke sykdomsrisikoen spesielt høy sett over ett, sier Tatonetti i en pressemelding.

– Risikoen som er relatert til fødselsmåned er relativt liten hvis vi sammenligner med variabler med større innflytelse, som kosthold og trening, legger han til.

Geografiske forskjeller

Etter publisering av denne studien, ønsker forskerne å utvide søket til andre steder i USA, og ikke minst til andre steder i verden. Lysforhold og klima kan for eksempel gi andre resultater. New York ligger riktignok på den nordlige halvkule, men forholdene der kan likevel være litt annerledes enn i blant annet Norge.

I studien fant for eksempel forskerne en geografisk forskjell når det gjaldt astma. I New York var det juli og oktober som var mest utsatt, men i en tilsvarende studie fra Danmark viste det seg å være mai og august. At mengden sollys i juli og oktober i New York, ligner mer på Danmark i henholdsvis mai og august, kan være en del av årsaken.

Hele studien finner du hos Journal of American Medical Informatics Association.

Både meslinger og polio er på fremmarsj igjen:
– Anti-vaksinister i Vesten blåser liv i døde sykdommer »

(Kilder: YouTube, Cnet, pressemelding, JAMIA)

annonse

Les også